15. Repetisjon og grammatikk

  • Repetisjon av grammatikk, og muntlig trening.
  • Setningsstruktur (V2)
  • Substantiv + adjektiv
  • Verb i 4 former
  • Possessiver
  • Preposisjoner
  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

29 Mar at 17:00 - 18:50
Marius Gaarder

Marius Gaarder

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level