15. Repetisjon og grammatikk


  • Repetisjon av grammatikk, og muntlig trening.

  • Setningsstruktur (V2)

  • Substantiv + adjektiv

  • Verb i 4 former

  • Possessiver

  • Preposisjoner

  • A1

  • Fast-track

Starts in 2 months

29 Mar at 17:00 - 18:50
Default avatar

No instructor

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level