12. Vi besøker Tromsø

Kap. 9.1 - 10.3

Vi jobber med:
  • preteritum.
  • leddsetninger med "om" og "hvis"
  • presens perfektum
  • "å bli" + adjektiv

Vi øver på å snakke om å reise og fisk og fiske.


 
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

22 Mar at 17:00 - 18:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level