11. Sola skinner om morgenen

 Kap.6 og kap. 7 

Vi jobber med: 
 • tider på døgnet 
 • tids- og stedsadverb -
 • å fortelle om dagen  -
 • årstider -
Vi øver på 
 • å du lærer å fortelle om været (rep. fra kap. 3)  
 • å bruke adjektiv og adverb  -
 • park-vokabular 
 • V2 og inversjon  
 •  kino-vokabular 
 • å invitere på kino 
 • å snakke om film  
 •  uttale: o eller å 
 • A1

 • Fast-track

Cancelled!

11 Apr at 19:00 - 20:50
Astrid Nørsterud

Astrid Nørsterud

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level