5. Arbeidsmiljøloven

Kap. 3.5 - 3.6
Vi jobber med
  • frekvente subjunksjoner; for, fordi og så
  • leddsetninger

Vi snakker om arbeidsmiljøloven

  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

23 Mar at 17:00 - 18:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level