11. Kapittel 9: Personlig økonomi 💶 🧾

Kap. 8-1 - 8.2
Vi jobber med
  • preteritum 

Vi øver på pauseprat og å svare på meldinger.  
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

20 Apr at 17:00 - 18:50
Sanna  Khursheed

Sanna Khursheed

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level