8. På flyplassen og flytoget II

 Kap. 4.2, 4.3 (4.4)
Vi jobber med:
  • Mange/mye  
  • intro til ubestemt form av adjektiv  
  • uttale: u eller y


Vi øver på å:
  • kjøpe billetter 
  • be om hjelp 

  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

30 Mar at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level