10. Samanehs nye hjem II

Kap. 5.3, 5.4, 5.5 + (6.1)

Vi repeterer:
  • substantiv i bestemt form
Vi jobber med 
  • adjektiv i bestemt form 
  • gradbøying av adjektiv 
  • mat-vokabular  
  • uttale: ø eller å
  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

06 Apr at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level