3. Kapittel 1: Studieteknikk II

Du jobber fortsatt med Kapittel 1 i Samanehs reise, og du vil jobbe med å skrive gode tekster. Du leser en modelltekst for inspirasjon, og du øver på å argumentere for egne meninger. 

  • B2

  • Fast-track

Starts in about 2 months

14 Mar at 17:00 - 18:50
Profile fgffgfgg

Benedicte Vindseth

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level