9. Kapittel 4: Fysisk og psykisk helse I

Samanehs reise B1 – Kapittel 4: Fysisk og psykisk helse

I dette kapittelet lærer du vokabular knyttet til fysisk og psykisk helse. 

Grammatikk: 
- ordstilling i leddsetninger og om 
- setningsadverbialets plass i leddsetninger 
- subjunksjoner
- “så” som subjunksjon, adverb og konjunksjon

I denne timen:
- Du lærer og øver på vokabular knyttet til temaet.
- Vi jobber med leddsetninger og øver på setningsstruktur.
- Vi jobber med lytteforståelse. 
- Samtale: Vi går til fastlegen.
  • B1

  • Fast-track

Cancelled!

04 Apr at 19:00 - 20:50
Sanna  Khursheed

Sanna Khursheed

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B1

B1 Intermediate level