10. På forretningsreise

 Kap. 6.4 og 7.1 - 7.3

Vi jobber med
  • adjektiv

 
Vi øver på å skrive e-post
  • A2

  • Fast-track

Starts in in 27 days

13 Jun at 17:00 - 18:50
Siri Anette Berge Syvaldsen

Siri Anette Berge Syvaldsen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level