Godkjent kurstilbyder

Lingu er godkjent som tilbyder av norskopplæring av VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – i tråd med lov av 4. juli 2003, nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Når deltakeren fullfører kurset får han/hun tilsendt et kursbevis med informasjon om gjennomført timetall på kurset. For å få permanent oppholdstillatelse i Norge kreves dokumentasjon på 250 timer gjennomført norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap, eller bestått Norskprøve 2 eller 3, skriftlig og muntlig. Kursbeviset er anerkjent av politiet og utlendingsmyndighetene som dokumentasjon i søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Lovverket krever at det samlede timetallet med opplæring i norsk og samfunnskunnskap må finne sted etter at første oppholdstillatelse er gitt. Opplæring som er gjennomført tidligere enn dato for første oppholdstillatelse, kan ikke legges til grunn for søknad om permanent opphold i Norge.