7. Kapittel 3: En interessant diskusjon 💬 II

Kapittel 3.3 Skriftlig argumentasjon ✍️

Kapittel 3.4 Muntlig argumentasjon og modale adverb 🙋🏽‍♀️

Læringsmål: 

Du lærer ord og fraser som brukes i skriftlig argumentasjon.

Du leser eksempler på skriftlig argumentasjon.

Du lærer modale adverb som brukes i muntlig argumentasjon.

Du leser et eksempel på muntlig argumentasjon.

Du lærer "enig i", "enige om" og "enig med".

 

  • B1

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

13 Aug at 09:00 - 10:50
Marius Gaarder

Marius Gaarder

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level