16. Kapittel 5: Alle skal med: Organisasjonsliv II

Kapittel 5.2 Vi forklarer: passiv 📕
Kapittel 5.3 Fagforeninger
 

 
  • B2

  • Fast-track

Starts in in about 1 month

25 Jul at 17:00 - 18:50
Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level