0. Velkommen til Lingu! Hva er A1? Hva er Samanehs reise?

  • V blir kjent med Lingu. 
  • Vi blir kjent med plattformen
  • Vi tester ut i plattformen i praksis
  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

14 May at 17:00 - 18:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level