15. Vi øver på norskprøven

Kapittel 1.1 Hei, jeg heter Samaneh

Kapittel 1.2 Samaneh lærer alfabetet 🔡

Kapittel 1.3 Hvilke språk snakker du

Kapittel 1.4 Vi forklarer: Personlige pronomen i subjektsform 📕

Kapittel 1.5 Vi forklarer: Verb i presensform 📕

  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

09 Jul at 17:00 - 18:50
Frida Gogstad

Frida Gogstad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level