2. Kapittel 2 På flyet til Norge

Kapittel 2.5 Samaneh lærer å telle 🔢

Kapittel 3.1 Samaneh finner en liten fugl 🕊️

Kapittel 3.2 Vi forklarer: personlige pronomen i objektsform 📕

Kapittel 3.3 Modalverb: Samaneh vil kjøpe solbriller på lørdag 😎

  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

23 May at 17:00 - 18:50
Linda Larsen

Linda Larsen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level