3. Kapittel 3 Kan du hjelpe meg?

Kapittel 4.1 Samaneh venter på bagasjen 🛅

Kapittel 4.2 Samaneh lærer klokka 🕞

Kapittel 4.3. Stedspreposisjoner: Unnskyld, hvor ligger Huitfeldts gate 8?

Kapittel 4.4 Lytt og lær 🎧

  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

28 May at 17:00 - 18:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level