29. Kapittel 11 Rettigheter og plikter del 2

Kapittel 11.4 Menneskerettigheter

Kapittel 11.5 Rett og plikt til norskopplæring

Læringsmål: 

Du lærer om menneskerettigheter.

Du lærer om grunner til å demonstrere.

Du lærer om rett og plikt til norskopplæring.

Du lærer om kategorier av innvandrere.

  • B1

  • Fast-track

Starts in in 5 months

28 Nov at 16:30 - 18:20
Aileen Madsen

Aileen Madsen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level