Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har inngått rammeavtale med tre godkjente kurstilbydere som skal bistå kommunene med digital norskopplæring. Lingu er den prioriterte leverandøren i dette tilbudet, og i dette webinaret presenterere vi de ulike løsningene vi tilbyr til norske kommuner.

Tilbudet gir kommunene mulighet til å bestille digitale kurs og læringsressurser som supplement til sitt eget tilbud. Kursene består av fire fleksible opplæringsløsninger, og et tilbud om å administrere og organisere opplæringen og koordinere med introduksjonssentrene/ flyktningetjenesten, dersom kommunen ønsker dette. 

Det nasjonale tilbudet gir kommunene mulighet til å tilby mer fleksibel og arbeidsrettet opplæring, både for enkeltpersoner og grupper.

Bli kjent med Lingus fire konsepter og hvordan disse kan dekke de ulike behovene i kommunen.

Detaljert program kommer snart.

Ведучі заходу та спікери

  • Saira Khursheed

    Business Developer

  • Pia Lorentzen Skjennum

    Produktsjef