Назад

Bergenstesten - Bestått eller Godt Bestått?

Tips og råd til Bergenstesten

Her kommer en pep-talk for deg som tenker på, eller som skal ta Bergenstesten!

Bergenstesten - Bestått eller Godt Bestått? - Tips og råd til Bergenstesten

Når B2 ikke er nok…

Før var Bergenstesten inngangsbilletten til høyere utdanning her i landet. 

Siden 2016 har B2-nivå vært tilstrekkelig for opptak ved universitet og høyskoler. 

Et B2-resultat på Norskprøven tilfredsstiller også språkkravene til mange norske arbeidsgivere. 

Men i mange tilfeller er det ikke nok med B2. Mange studier krever mer enn “bestått" på eksamen fra videregående skole.

 

Vil du ha 2 eller 4 i norsk?

Klarer du C1-nivå på én eller flere av delprøvene på Bergenstesten forbedrer du norskkarakteren din vis a vis videregående skole! 

Visste du det ?

La oss si at du søker deg til bachelor-studiet gjennom Samordna opptak eller til et Master-studium med norskundervisning direkte på et universitet. 

"Bestått" (dvs B2) som resultat på Bergenstesten betyr at du får karakteren 2 i norsk. Men oppnår du "godt bestått" (dvs C1) på for eksempel to av delprøvene, blir din norskkarakter løftet til 4 (på den norske karakterskalaen, som går fra 0 til 6).

Du vil altså kunne komme inn på universitetet med B2/bestått Bergenstest, men mange studier, f.eks de fleste av profesjonsstudiene, krever Godt Bestått på to eller flere av delprøvene. 

Derfor er det bare å legge seg i selen.

 

De 5 Delprøvene

La oss repetere de fem delprøvene :

  • Lytteforståelse
  • Leseforståelse
  • Grammatikk, ord og uttrykk
  • Referat
  • Skriftlig fremstilling

 

Jobben din på eksamensdagen er å vite hvordan du skal løse disse fem oppgavene effektivt og korrekt, og helst: elegant.

Bergenstestandidater stryker sjelden fordi de er dårlige i norsk, men fordi de mangler overbevisende, effektive strategier for å løse de 5 oppgavene.

 

Eksempler på problemer og strategier

Leseforståelsen og grammatikken er vanligvis ikke de største utfordringene for Bergenstestkandidaten.

Har du repetert grammatikk og øvd deg på eksempeltestene vet du hva som venter, og det går som regel greit på testen. 

 

Med lytteforståelsen er problemet ofte at du forstår hva som blir sagt, men at du ikke er fokusert nok på akkurat den informasjonsbiten du trenger for å besvare spørsmålet. 

Referatet er kanskje den mest krevende delen av prøven - Her må du først forstå all informasjonen, korrekt, så må du organisere den i hodet og på kladdepapiret, og til slutt gjengi hovedpoengene i form av et referat med egne ord. Her avslører du dine egentlige norskkunnskaper.

Skriftlig fremstilling er det ofte et problem fordi man ikke vet nok om emnene som gis. Du vet hva du må gjøre: følg aktivt med i samfunnsdebatten!

For hver delprøve må du altså utvikle strategier som fungerer bra for deg.

 

Forbered deg

Det er viktig at du jobber målrettet og intensivt med akkurat de typer oppgaver som den skriftlige Bergenstestens delprøver består av: Det er den eneste måten du kan bli kjent med  eksamen på - hvordan den ser ut og hvordan den faktisk foregår.

Kjøp deg eksempeloppgavene fra Folkeuniversitetet! Det er en god investering !

Vi anbefaler at du leser aviser (Klar Tale og Utrop hvis du vil holde deg til lettnorskvariantene), dagsaviser og magasiner på nett og papir dersom du vil ha en større utfording. Les noveller og romaner av gode norske forfattere, eller norskeoversettelser fra utenlandske språk…

Lingu tilbyr et skriftlig forberedelseskurs for deg som skal ta Bergenstesten.

 

Språklig modenhet

For noen uker siden publiserte norskbloggen en artikkel om å "overleve" norskprøven.

Her finner du mange gode, generelle tips om å ta prøven. Men husk at Bergenstesten krever enda mer.

Evnen til å “tenke på papiret” er viktig. Å skrive godt er å tenke klart.

Denne evnen trener du opp gjennom å øve på oppgavene, og å lese og tenke så mye på norsk som mulig.

 

Synonymer, ordforråd,ord og uttrykk

Lag deg din egen ordliste! 

Lagg en liste over ord og uttrykk, fyll på kontinnuerlig.

Jobb med preposisjoner.  (Resten av livet.)

Les gode tekster!

Lev på norsk !

 

Kjærlighet til språket

Husk at språket er som et levende vesen, ikke bare et verktøy for å komme seg frem, eller uttrykke seg.

En av de tingene som kjennetegner de mest suksessfulle kandidaternepå Bergenstesten er at de faktisk er GLADE i det norske språket !

 

Vi kan hjelpe deg

Ta et kurs eller privattimer som del av forberedelsene. 

Det er viktig å få individuelle tilbakemeldinger på ditt skriftlige arbeid.

Dette hjelper deg til et større vokabular, og til å bli sikrere og bedre i grammatikk og setningsbygging før prøven.

Lingu har en dyktig og erfaren lærerstab. 

Ta kontakt med oss om du ønsker å forberede deg til Bergenstesten!

 

Lykke til!

Чи хотіли б ви більше вивчати норвезьку?

Зареєструйтеся сьогодні та вивчіть норвезьку за допомогою нашого ігрового онлайн-курсу «Samanehs reise» від початкового рівня до вільного мовця!

399 NOK per måned

Досліджуйте

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
бер. 27, 2018

Коментарі