Назад

Enkel eller dobbel konsonant?

De viktigste reglene

Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal. Etter kort vokal skriver vi oftest to konsonanter: hatt, samme, bakke.

Enkel eller dobbel konsonant? - De viktigste reglene

Skal jeg bruke enkel eller dobbel konsonant?

For å forstå reglene for bruk av enkel og dobbel konsonant, må vi vite hvilke bokstaver/lyder som kalles vokaler og hvilke som kalles konsonanter.

Det norske alfabetet har 9 vokaler.

a-e-i-o-u-y-æ-ø-å

De andre bokstavene/lydene er konsonanter.

Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal.

Etter lang vokal skriver vi én konsonant:

hat, same, bake, lete, pen

Etter kort vokal skriver vi oftest to konsonanter:

hatt, samme, bakke, lette, penn

Vi får også vanligvis kort vokal selv om de to konsonantene ikke er like:

bort, tent, fart, huske osv.

Eksempel:

gul (lang -u)  -  gull (kort -u)

tak (lang -a)   -  takk (kort -a)

HOVEDREGEL

Vi skriver dobbeltkonsonant etter en vokallyd som er kort:

hoppe, legge, stall, hadde, komme, ikk

UNNTAK

Bokstaven m blir ikke dobbel i slutten av ord. Norske ord kan aldri slutte på -mm:

kam, fem, hjem, fram, kom ...

(men: hjemme, komme, framme ..)

Bokstaven v blir heller ikke fordoblet, verken inni ordet eller til slutt. Norske ord slutter aldri på -vv

støvel, høvel

Noen vanlige småord skrives med enkel konsonant selv om de har kort vokal:

nok, men, for, skal, hos, vil, at, kan, han, hun, til, den, alt, min, din ..

Noen ord av utenlandsk opprinnelse har enkel konsonant selv om vokallyden er kort, f.eks. ord som begynner på in-, an-, at-, mis-

insekt

interesse

anbefale

atlas

almanakk

misunne

misforstå

Forenkling av dobbel konsonant

Den doble konsonanten blir forenklet

  • når vi bøyer verb og setter til -de, -te, -t

bygge - bygde, skylle - skylte, begynne - begynte, spille - har spilt

  • når vi bøyer adjektiv foran intetkjønnsord og setter til -t:

en stygg - et stygt, en vill - et vilt, en frekk - et frekt

  • når vi bøyer substantiv og setter til -ler  eller -rer i flertall:

en sykkel - to sykler

en sommer - to somrer

et middel - to midler

  •  foran endinger som begynner på konsonant, som -ning, -sel, -ne, -sk

redd - redsle

tett - tetne

grønn - grønske

bygg - bygning

 

UNNTAK

Vi må beholde dobbeltkonsonanten hvis betydningen ellers blir uklar, for eksempel:

fult/fullt

vist/visst

spist/spisst

 

Kilde: Reglene og noen av øvelsene og eksemplene er hentet fra Bech, Heggem og Kverndokken: Kursboka 8-10.

Чи хотіли б ви більше вивчати норвезьку?

Зареєструйтеся сьогодні та вивчіть норвезьку за допомогою нашого ігрового онлайн-курсу «Samanehs reise» від початкового рівня до вільного мовця!

399 NOK per måned

Досліджуйте

Single Player Norwegian course

Odd Bjerga

Odd Bjerga
серп. 06, 2012

Коментарі

Вправи

Oppgave 1 - True or false? Oppgave 2 - Drag the words. Oppgave 3 - Multiple choice. Oppgave 4: Kos deg med QUIZLET (switch study mode if you want):