Back

Enkel eller dobbel konsonant?

De viktigste reglene

Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal. Etter kort vokal skriver vi oftest to konsonanter: hatt, samme, bakke.

Enkel eller dobbel konsonant? - De viktigste reglene

Skal jeg bruke enkel eller dobbel konsonant?

For å forstå reglene for bruk av enkel og dobbel konsonant, må vi vite hvilke bokstaver/lyder som kalles vokaler og hvilke som kalles konsonanter.

Det norske alfabetet har 9 vokaler.

a-e-i-o-u-y-æ-ø-å

De andre bokstavene/lydene er konsonanter.

Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal.

Etter lang vokal skriver vi én konsonant:

hat, same, bake, lete, pen

Etter kort vokal skriver vi oftest to konsonanter:

hatt, samme, bakke, lette, penn

Vi får også vanligvis kort vokal selv om de to konsonantene ikke er like:

bort, tent, fart, huske osv.

Eksempel:

gul (lang -u)  -  gull (kort -u)

tak (lang -a)   -  takk (kort -a)

HOVEDREGEL

Vi skriver dobbeltkonsonant etter en vokallyd som er kort:

hoppe, legge, stall, hadde, komme, ikk

UNNTAK

Bokstaven m blir ikke dobbel i slutten av ord. Norske ord kan aldri slutte på -mm:

kam, fem, hjem, fram, kom ...

(men: hjemme, komme, framme ..)

Bokstaven v blir heller ikke fordoblet, verken inni ordet eller til slutt. Norske ord slutter aldri på -vv

støvel, høvel

Noen vanlige småord skrives med enkel konsonant selv om de har kort vokal:

nok, men, for, skal, hos, vil, at, kan, han, hun, til, den, alt, min, din ..

Noen ord av utenlandsk opprinnelse har enkel konsonant selv om vokallyden er kort, f.eks. ord som begynner på in-, an-, at-, mis-

insekt

interesse

anbefale

atlas

almanakk

misunne

misforstå

Forenkling av dobbel konsonant

Den doble konsonanten blir forenklet

  • når vi bøyer verb og setter til -de, -te, -t

bygge - bygde, skylle - skylte, begynne - begynte, spille - har spilt

  • når vi bøyer adjektiv foran intetkjønnsord og setter til -t:

en stygg - et stygt, en vill - et vilt, en frekk - et frekt

  • når vi bøyer substantiv og setter til -ler  eller -rer i flertall:

en sykkel - to sykler

en sommer - to somrer

et middel - to midler

  •  foran endinger som begynner på konsonant, som -ning, -sel, -ne, -sk

redd - redsle

tett - tetne

grønn - grønske

bygg - bygning

 

UNNTAK

Vi må beholde dobbeltkonsonanten hvis betydningen ellers blir uklar, for eksempel:

fult/fullt

vist/visst

spist/spisst

 

Kilde: Reglene og noen av øvelsene og eksemplene er hentet fra Bech, Heggem og Kverndokken: Kursboka 8-10.

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Odd Bjerga

Odd Bjerga
06 Aug, 2012

Comments

Exercises

Oppgave 1 - True or false? Oppgave 2 - Drag the words. Oppgave 3 - Multiple choice. Oppgave 4: Kos deg med QUIZLET (switch study mode if you want):