Lingu culture

What kind of values does the Lingu organization have? What do we stand for? What does it takes to succeed as an employee?

Kulturen i Lingu skal være modig, framoverlent og ekte. Men det skal ikke bare være en kultur.Det skal også være en bevegelse som inspirerer, en flåte som folk legger merke til, og som mange (men ikke alle) vil være med på.

 • Vår destinasjon

  Vårt oppdrag og formål er å flette sammen teknologi og pedagogikk, og skape språkhelter med mot til å utfordre det ukjente, evne til å gripe muligheter, lyst til å utforske og lære nye ferdigheter og som utvider menneskers horisonter.

 • Ideologi og terminologi

  Lingu har et grunnleggende positivt syn på menneskene vi jobber med. Alle kan! Vi ser på våre brukere som ressurssterke og kompetente. De overrasker, mestrer og begeistrer. Vi henter glede og motivasjon over å kunne bidra til at mennesker utvider sine horisonter ved å lære nye språk.

Core values

 • Lingu har fire fyrtårn (verdier) som hjelper oss navigere mot destinasjonen. Disse fungerer som retningslinjer som understøtter vår visjon og strategi ved å gi oss en felles retning og veiledning i de valg og handlinger som utføres på kort og lang sikt.
 • Fyrtårnene er en artikulering av forventninger til ledere og til medarbeidere. De fungerer derfor som styringsverktøy som begrenser behovet for kontroll og administrativ styring. Fyrtårnene påvirker også organisasjonskulturen i stor grad.
 • Be a captain

 • Be inclusive

 • Be a pioneer

 • Be curious

Be part of our mission

Want to work with dedicated and talented people from around the globe, who are commited to language training and edtech? We're always looking for smart, driven people to join the team!

View open positions