Lingus kultur

Hva slags verdier preger Lingu-organisasjonen? Hva står vi for? Hva skal til for å lykkes som medarbeider?

Kulturen i Lingu er modig, framoverlent og autentisk. Men det skal ikke bare være en kultur. Det skal også være en bevegelse som inspirerer andre, en flåte som folk legger merke til, og som mange (men ikke alle) vil være med på.

 • Vår destinasjon

  Vårt oppdrag og formål er å flette sammen teknologi og pedagogikk, og skape språkhelter med mot til å utfordre det ukjente, evne til å gripe muligheter, lyst til å utforske og lære nye ferdigheter og som utvider menneskers horisonter.

 • Ideologi og menneskesyn

  Lingu har et grunnleggende positivt syn på menneskene vi jobber med. Alle kan! Vi ser på våre brukere som ressurssterke og kompetente. De overrasker, mestrer og begeistrer. Vi henter glede og motivasjon over å kunne bidra til at mennesker utvider sine horisonter ved å lære nye språk.

Kjerneverdier

 • Lingu har fire fyrtårn (verdier) som hjelper oss navigere mot destinasjonen. Disse fungerer som retningslinjer som understøtter vår visjon og strategi ved å gi oss en felles retning og veiledning i de valg og handlinger som utføres på kort og lang sikt.
 • Fyrtårnene er en artikulering av forventninger til ledere og til medarbeidere. De fungerer derfor som styringsverktøy som begrenser behovet for kontroll og administrativ styring. Fyrtårnene påvirker også organisasjonskulturen i stor grad.
 • Vær kaptein

 • Vær inkluderende

 • Vær en pioner

 • Vær nysgjerrig

Ta del i oppdraget vårt

Ønsker du å jobbe med dedikerte, talentfulle mennesker fra hele verden som brenner for språkopplæring og edtech? Vi er alltid åpne for å la flere ta del i seilasen vår.

Se ledige stillinger