Språkopplæring for offentlig sektor

Lingu har et grunnleggende positivt syn på menneskene vi jobber med. Alle kan!

Kontakt oss

Vår motivasjon

Vi ser på våre brukere som ressurssterke og kompetente. De overrasker, mestrer og begeistrer. Vi finner motivasjon i å kunne bidra til at mennesker utvider sine horisonter ved å lære nye språk.

Teknologi og læring

Vårt oppdrag er å flette sammen teknologi og språkopplæring, og på den måten hjelpe folk til å mestre nye ferdigheter, gripe nye muligheter og utvide sine horisonter.

Opplæring på integreringsfeltet

Som totalleverandør av språkopplæring for offentlig sektor leverer vi følgende tjenester:

Arbeidsrettet og fleksibel norskopplæring med individuelle løp

Lingus språkkurs i norsk er utviklet for voksne som ønsker å lære å snakke og forstå norsk, og som har behov for en mer fleksibel opplæring. Deltakeren får tilgang til alle undervisningstimer og tilhørende digitale ressurser, og har fleksibiliteten til å sette sammen sin egen timeplan.

Vi kan bistå kommuner med å tilby fleksibel og digital norskopplæring til introduksjonsdeltakere i tilfeller hvor kommunen selv ikke har kapasitet.

Les om våre fleksible opplæringsløp

Mer informasjon

Digitale læringsressurser

Lingus digitale plattform er utformet for voksne språkinnlærere. Plattformen gjør det mulig for deltakeren å bruke morsmålet sitt aktivt som støttespråk i læringsprosessen ved hjelp av integrert maskinoversettelse. Opplæringen benytter spillifisering som gjør læringsopplevelsen både engasjerende og interaktiv.

Samanehs reise

Fra A1 til C1

Mer informasjon

En digital læringsressurs i norsk som andrespråk for voksne A1 - C1. Ressursen er bygget rundt en fortelling om en iransk skuespiller som heter Samaneh og som flytter til Norge. Det er særlig fokus på dagligdagse situasjoner og jobbsituasjoner.

Selenas Anatomi

B1 - B2

Mer informasjon

Helsenorsk på nivå B1 og B2 med hovedfokus arbeidsspråket og språksituasjoner i helsevesenet. Læringsressursen er bygget rundt en fortelling om en spansk sykepleier, Selena, og en italiensk farmasøyt, Mario. Ressursen er utviklet i samarbeid med fagpersoner i helsesektoren.

Kursplattform

Mer informasjon

Vår kursplattform inspirerer til spill, samhandling og samarbeid på nett og i klasserommet.

Arbeidsmarkedsopplæring

Med bakgrunn i oppdraget om å utvide menneskers horisonter, og hjelpe mennesker å gripe nye muligheter, tilbyr vi arbeidsmarkedsopplæring i kombinasjon med opplæring i yrkesnorsk og bransjespråk til NAV.

I våre tiltak får deltakerne trening i muntlig og skriftlig norsk, hjelp til jobbsøk og CV-arbeid samt generell innføring i spillereglene i arbeidslivet i Norge.

Vi tilbyr arbeidssøkere trening i muntlig og skriftlig norsk, hjelp til jobbsøk og CV-arbeid og generell innføring i arbeidslivet i Norge og nødvendige digitale ferdigheter. Kurset er i kombinasjon med tre måneder arbeidstrening på en norsk arbeidsplass.

Vi kan vise til meget gode resultater og høy formidlingsprosent fra våre samarbeid med Norasondegruppen og NAV.

Tiltakene arrangeres i Arendal, Stavanger, Haugesund og Bergen.

Opplæring for ansatte i offentlig sektor

Lingu har lang erfaring med å tilby spesialtilpasset språkopplæring for ansatte i offentlig sektor. Vi tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede og fleksible opplæringsprogrammer rettet mot behovene i arbeidslivet.

Med undervisning i små grupper, og med svært dyktige pedagoger, garanterer vi høy grad av deltakerinteraksjon og en svært god læringskurve!

Snakk med oss om deres språkutfordringer!