Digitale læringsressurser

for lærere

Lingu utvikler digitale læringsressurser og verktøy for deg som underviser språk. Vi bruker teknologi til å gjøre læringen mer fleksibel, morsom, interaktiv og sosial.

presentation

Spillbasert og engasjerende e-læring

Med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, har vi bygget en unik plattform hvor vi tilbyr spillbasert og engasjerende e-læring.

Vi har levert jobbrelatert språkopplæring til små og store aktører i næringslivet de siste 20 årene, og våre e-læringsressurser er bygget på erfaringene fra behov i markedet.

arbeidsrettet

med realistiske jobbscenarier

Vi tror at fleksibel, interaktiv og spillbasert språkopplæring sikrer bedre kommunikative ferdigheter.

 • Samanehs reise A1-C1

  En digital læringsressurs i norsk som andrespråk for voksne A1 - C1. Ressursen er bygget rundt en fortelling om en iransk skuespiller som heter Samaneh og som flytter til Norge. Det er særlig fokus på dagligdagse situasjoner og jobbsituasjoner.

 • Selenas anatomi B1-B2

  Helsenorsk på nivå B1 og B2 med hovedfokus arbeidsspråket og språksituasjoner i helsevesenet. Læringsressursen er bygget rundt en fortelling om en spansk sykepleier, Selena, og en italiensk farmasøyt, Mario. Ressursen er utviklet i samarbeid med fagpersoner i helsesektoren.

 • Business Communication Skills

  BCS er et modulbasert kurs som har som mål å forbedre studentens kommunikative ferdigheter på arbeidsplassen, som presentasjoner, møter, telefonsamtaler og mye, mye mer.

 • Lingupedia

  Et gratis, digitalt oppslagsverk for rask og enkel forklaring på grammatikk og uttale i norsk

Skreddersydd kursutvikling for din unike arbeidsplass

På bestilling kan vi utvikle tilleggsmoduler som komplementerer læringsressursene våre med innhold valgt ut fra bedriftens unike behov og ønsker. Ta kontakt med for mer informasjon.

 • Pia
  Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig verktøy til ditt behov.
  Photo of Pia

Lingu-plattformen

«Lingu-plattformen har som mål å skape engasjerende og meningsfulle læringsopplevelser på nett. For å sikre engasjement i opplæringen bruker vi flere metoder:'

 • Spillifisering

  Mekanikk fra spillverden brukt som motivasjonsfaktor i trening. Orduttale er knyttet til ortografi og en illustrasjon av ordets betydning. Høyfrekvente ord prioriteres i tekster og spill. Systemet sporer deltakerens ordlæring, måler og illustrerer deltakerens aktive og passive ordforråd.
 • Narrativ metode

  Brukes i historiefortelling for å bevege og berøre deltaker følelsesmessig, og motiverer deltakeren til å gjennomføre opplæringen.
 • Undervise - Engasjere - Test

  Er Lingu`s egenutviklede metode som sikrer interaktivitet og mengdetrening. Språk er en ferdighet, ikke en kunnskap. For å bli god i språket trenger deltakeren omfattende opplæring og praktisk praksis. TET-metoden innebærer at deltakeren får interaktive øvelser og verifiserer at deltakeren faktisk har forstått og kan bruke språket.

Eksempler på innhold er:

 • Lese tekster med lyd og illustrasjoner
 • Korte videosnutter
 • Tekst- og talemeldingsoppgaver
 • Autentiske dialoger og intervjuer
 • Spillbaserte oppgaver (for å trene syntaks, lytteforståelse, uttale og vokabular)
 • Visuell ordliste (der deltakeren kobler illustrasjon med uttale)

Lett å komme i gang

Vi kan tilby enkle og selvbetjente løsninger for tilgangshåndtering og rapporter. Vi tilbyr også API for teknisk toveisintegrasjon med plattformen vår.

 • enkel tilgangskontroll
 • pålitelig tidslogg og historikk for e-læring
 • deltakerens progresjonsoversikt
 • enkle deltakere importerer fra Excel etc.
 • GDPR-kompatibelt datasystem
 • Personvern

  Alle Lingus sine underbehandlere har inngått en databehandleravtale som overholder de europeiske kravene (GDPR). Personopplysninger behandles kun i EU og er godt sikret. Deltakeren eier sine egne persondata og læringsdata. Plattformen ivaretar brukerens rettigheter til retting, eksport, sletting basert på gjeldende behandlingsgrunnlag. Deltakerne kan rette informasjon, be om innsyn, endre samtykke, se hvem som har tilgang m.m.

 • Universell utforming

  Læringsportalen er universelt utformet og kan tilpasses personer med synshemming og personer med kognitive og sensoriske utfordringer. Plattformen fikk tilskudd fra Kompetanse Norge (nå HK-dir) i 2019 for å oppfylle kravene i WCAG 2.1-standarden for universell utforming av læringsportaler. Et av vår organisasjons verdikonsepter er «være inkluderende». Det betyr at vi i Lingu er spesielt opptatt av at alle mennesker skal ha lik tilgang og like muligheter.

Tillit fra kjente varemerker

 • Skatteetaten logo
 • DNB logo
 • Randstad logo
 • Mantena logo

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne i gang med en prøvetilgang eller svarer på andre spørsmål du måtte ha.