Arbeidsrettet språkopplæring for din virksomhet

Et illustrasjonsbilde av en mann med hvit skjorte som holder noen dokumentmapper
 • Fleksibel og tilpasset din virksomhet

 • Teknologidrevet opplæring

 • Inspirerende kurs og lærere

Skreddersydde, fleksible kurs tilpasset kravene i arbeidslivet💼. Med undervisning i små grupper utført av våre svært dyktige lærere kan vi garantere høy grad av deltakerinteraksjon og en sunn læringskurve📈.

ready-made offers for you

 • Business Communication Skills

  Vårt helt nye nettkurs i forretningsengelsk er utformet for bedrifter som ønsker å gi de ansatte muligheten til å utvikle gode språkferdigheter i engelsk. Dette kurset fokuserer på språklig flyt, profesjonalitet og gir et solid fundament for å bruke og mestre engelsk i formelle og uformelle jobbsituasjoner.

  Les mer
 • Klarspråk på engelsk

  Clear English er et skriftlig engelskkurs utviklet av Lingu. Det er designet for ansatte i offentlig administrasjon eller for personer som kommuniserer skriftlig med internasjonal partnere og organisasjoner.

  Les mer
 • English for Work

  The English for Work intensive course will help you improve your business English both quickly and effectively. The course provides a safe learning environment, where you will increase your knowledge about business English and have the opportunity to participate in interactive workshop activities.

  Les mer
 • Fast-track norskkurs bedrift A1

  Bedriftsinternt norskkurs innenfor godkjenningsordningen fra HK-dir.

  Les mer
 • Kompetansepluss

  Kompetansepluss Arbeid er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning.

  Les mer
 • Norskopplæring på arbeidsplassen A1

  Kurset skal utvikle deltakernes kommunikasjonsferdigheter i norsk jobbspråk og forventninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne vil, gjennom jobbrelevante caser, trenes i muntlig og skriftlig jobbspråk, for på den måten å bli språklig oppdatert for deltakelse i arbeidslivet.

  Les mer

Lingu har over 20 års erfaring med å levere skreddersydde språkkurs for bedrifter.

4.8 • Excellent Trustpilot logo with green star

Du er i godt selskap med noen av de største foretakene i Norge.

People read the book

Godkjente kurs 👍🏻

Lingu er godkjent av HK-dir som privat tilbyder av norskopplæring for voksne innvandrere, og følger alle de offisielle utdanningskravene.

Både nettbasert opplæring og klasseromsundervisning kan følge den offisielle læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Dette betyr at kursbeviset kan brukes som gyldig dokumentasjon for å søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.

Les mer

La oss hjelpe deg finne ut av bedriftens språkbehov

Yasir Hussain

Yasir Hussain