Kvalitetspolicy

Lingus system for kvalitetsledelse (QMS) er basert på NS-EN ISO 9001:2015. 

Lingu AS har som mål å levere tjenester i henhold til myndighetenes krav, samt kundens behov, krav og forventninger.

Lingu AS har som mål å drive virksomheten uten at personell blir syke eller skadet, og uten å forurense det ytre eller indre miljø. Lingu AS vil benytte det etablerte kvalitetssystem som et sentralt styringsverktøy for å nå definerte kvalitetsmål, men også for å sikre fremtidig kontinuerlig forbedring.

Lingus system for kvalitetsledelse (QMS) er basert på NS-EN ISO 9001:2015. 

Fordelene med et ledelsessystem for kvalitet basert på denne standarden er

  • evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter
  • bedre muligheter til å øke kundetilfredshet
  • ta hensyn til risikoer og muligheter som angår organ isasjonens kontekst og mål
  • evne til å vise samsvar med bestemte krav i ledelsessystemet for kvalitet.