Назад

Økt språkkompetanse kan lede til bedre service

Coor Service Management

Med norskopplæring fra Lingu oppnådde Coor-ansatte styrkede språkferdigheter og større selvtillit i møte med kundene.

 Økt språkkompetanse kan lede til bedre service - Coor Service Management

Skreddersydd og fleksibel språkopplæring

Gabriella Seiler arbeider som People Performance Coordinator i Coor. Hun deler sine erfaringer om samarbeidet med Lingu.

Det handler selvfølgelig om mer enn bare språk, men vi tror at dersom de ansatte føler seg tryggere i møte med kundene, vil de umiddelbart føle seg mer selvsikre. Dette gjør at de kommer tettere på kundene, og vil være i stand til å yte bedre service.

Lingu er opptatt av å tilrettelegge undervisningen for å maksimere utbyttet av kursene. Kurslederen utarbeider både felles og individuelle målsettinger, som skal hjelpe deltakerne i hverdagen og styrke deres faglige kompetanse. 

Lingus evne til å gjøre opplæringen relevant for yrkesgruppen og inkorporere fagterminologi er noe av det vi er mest fornøyd med, forteller Gabriella.

I forkant av kursene ble Lingu presentert for relevant materiale, for å gi et innblikk i kursdeltakernes jobbhverdag. Dette tillot kurslederen å identifisere utfordrende ord og uttrykk, og skreddersy opplæringen til deltakernes behov.
 

 

Språkopplæring som inkluderingsstrategi

Målet med kursene er ikke bare å styrke de ansattes språkkompetanse. Coor ser på norskopplæringen som en del av sin inkluderingsstrategi, der formålet er å løfte de ansatte og skape en trygg arbeidsplass der de ansatte føler seg ivaretatt.  Ved å kunne kommunisere bedre med både ledere, kunder og kolleger, vil dette styrke de ansattes trivsel, og lede til sterkere relasjoner. 

Lingu har bidratt til å gjennomføre medarbeiderundersøkelser. Lærerne har gått gjennom spørsmålene med kursdeltakerne, før de får tilsendt selve undersøkelsen. Flere av deltakerne kommer fra kulturer der det ikke nødvendigvis er like akseptabelt å formidle sin ærlige mening om lederen. Lingu hjelper deltakerne å forstå at det er lov å komme med ærlige tilbakemeldinger. 

 

Alt går smooth

Språkkursene i Coor har vært et vellykket prosjekt, og det var aldri noen tvil om at de ønsket å fortsette samarbeidet med Lingu. Gabriella Seiler trekker frem den gode oppfølgingen og den tette dialogen med Lingu, som noen av de viktigste årsakene til suksessen. Fra september 2021 iverksettes tre nye norskkurs, med over 60 deltakere, og Gabriella ser frem til fortsettelsen.

“Vi er veldig heldige som har Lingu. De er gode til å støtte oss som arbeidsgiver, flinke til å legge til rette og passer på at alt går smooth.”

Anne Tufte

Anne Tufte
лист. 01, 2021

Зв'язатись