Kan økt språkkompetanse lede til bedre service?

Coor Service Management

Med norskopplæring fra Lingu oppnådde Coor-ansatte styrkede språkferdigheter og større selvtillit i møte med kundene.

Profile t096eq71b uaehuhwt1 ada07cc00c1a 512
Anne Tufte
Nov 01, 2021
Kan økt språkkompetanse lede til bedre service? - Coor Service Management

Hvem er Coor?

Coor er en av Nordens ledende tilbydere av servicetjenester som kreves for at et næringsbygg eller kontor skal fungere godt og effektivt. Selskapet har markedets bredeste tilbud av tjenester og kunnskap innen kontortjenester, eiendomsservice og strategisk rådgivning.

Coors målsetting er at de ansatte skal yte best mulig service i møte med kunder. God service handler blant annet om å være imøtekommende og by på et smil, og nøkkelen til dette er at den ansatte føler seg trygg. 
 

Skreddersydd og fleksibel språkopplæring

Gabriella Seiler arbeider som People Performance Coordinator i Coor. Hun deler sine erfaringer om samarbeidet med Lingu.

“Det handler selvfølgelig om mer enn bare språk, men vi tror at dersom de ansatte føler seg tryggere i møte med kundene, vil de umiddelbart føle seg mer selvsikre. Dette gjør at de kommer tettere på kundene, og vil være i stand til å yte bedre service.”

Lingu er opptatt av å tilrettelegge undervisningen for å maksimere utbyttet av kursene. Kurslederen utarbeider både felles og individuelle målsettinger, som skal hjelpe deltakerne i hverdagen og styrke deres faglige kompetanse. 

“Lingus evne til å gjøre opplæringen relevant for yrkesgruppen og inkorporere fagterminologi er noe av det vi er mest fornøyd med”, forteller Gabriella. I forkant av kursene ble Lingu presentert for relevant materiale, for å gi et innblikk i kursdeltakernes jobbhverdag. Dette tillot kurslederen å identifisere utfordrende ord og uttrykk, og skreddersy opplæringen til deltakernes behov.
 

I 2020 begynte Lingu å gjennomføre fysiske kurs i Oslo, Bergen og Stavanger, men da verden ble truffet av en pandemi, ble det raskt behov for omstillinger. 

Kursdeltakerne responderte umiddelbart på lærernes engasjement, og Coor fikk mange positive tilbakemeldinger. Selv under utfordrende omstendigheter viste Lingu seg tilpasningsdyktige, og klarte å tilrettelegge for både gruppeundervisning og oppfølging av enkeltpersoner. 

“Det er ikke noe problem. Det får vi til”, slik beskriver Gabriella innstillingen til kurslederne i Lingu. “Lærerne klarte å tilby det samme undervisningsløpet, og var flinke til å følge opp kursdeltakerne. Coor fikk jevnlig tilbakemeldinger på hvilke deltakere som hadde behov for ekstra oppfølging.” 

 

Språkopplæring som inkluderingsstrategi

Målet med kursene er ikke bare å styrke de ansattes språkkompetanse. Coor ønsker først og fremst å skape en trygg og komfortabel arbeidsplass, der de ansatte føler seg ivaretatt. 

“Lingu har bidratt til å gjennomføre medarbeiderundersøkelser. Lærerne har gått gjennom spørsmålene med kursdeltakerne, før de får tilsendt selve undersøkelsen. Flere av deltakerne kommer fra kulturer der det ikke nødvendigvis er like akseptabelt å formidle sin ærlige mening om lederen. Lingu hjelper deltakerne å forstå at det er lov å komme med ærlige tilbakemeldinger.” 

Coor ser på norskopplæringen som en del av sin inkluderingsstrategi, der formålet er å løfte de ansatte. Ved å kunne kommunisere bedre med både ledere, kunder og kolleger, vil dette styrke de ansattes trivsel, og lede til sterkere relasjoner. 

“Hvis de ansatte ikke har det bra selv, eller hvis de ikke trives med lederen sin, så ønsker vi tilbakemeldinger om det. Det har vært utrolig verdifullt å ta slike diskusjoner i et forum som ikke er direkte knyttet til arbeidsgiveren.”
 

Naturlig å fortsette samarbeidet med Lingu

Språkkursene i Coor har vært et vellykket prosjekt, og det var aldri noen tvil om at de ønsket å fortsette samarbeidet med Lingu. Gabriella Seiler trekker frem den gode oppfølgingen og den tette dialogen med Lingu, som noen av de viktigste årsakene til suksessen. Fra september 2021 iverksettes tre nye norskkurs, med over 60 deltakere, og Gabriella ser frem til fortsettelsen.

“Vi er veldig heldige som har Lingu. De er gode til å støtte oss som arbeidsgiver, flinke til å legge til rette og passer på at alt går smooth.”

Get in touch

Do you experience challenges related to language at your workplace? Contact us here to learn more about what we can do to help.

Lingu logo
© 2021 Lingu AS