Назад

PRIDE på norsk 🏳️‍🌈

Å være homofil i Norge

I denne sesongens aller siste episode forteller Yngvil Vatn Guttu om Pride og kjærlighet i alle regnbuens farger! Du får svar på hvorfor vi feirer Pride, hvem Kim Friele var, hva uttrykket “å komme ut” betyr, hva bokstavene LHBTIQ står for og du får vite hva Kongens definisjon av Norge er. Det er vakkert. Husk: Alt er LOVE 🏳️‍🌈

Statsminister Jonas Gahr Støres beklagelse overfor den homofile befolkningen i Norge var rett og slett en historisk begivenhet i 2022. Og denne beklagelsen kom på en historisk dag: 

Den 21. april 2022 var det nemlig på dagen 50 år siden Stortinget avskaffet straffelovens § 213. Denne paragrafen kriminaliserte seksuell omgang mellom menn.
Mellom 1905 og 1972 - som var de årene da paragrafen var i kraft, ble 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann.Statsminister Jonas Gahr Støre sa i talen sin: “119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. De måtte gjennom rettsaker, domfellelse og soning. De møtte offentlig skam og fordømmelse. Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage.”

Homofili, eller homoseksualitet mellom menn var altså kriminelt og straffbart, helt frem til 1972.  Loven påvirket også nordmenns generelle syn på skeiv kjærlighet, og de som var skeive ble utsatt for bred fordømmelse, spott og hån, omfattende diskriminering, bakvaskelser og utpressing. Medienes dekning av homo-rettssaker var nokså nådeløs. Men også før homoparagrafen kom i 1905 hadde Norge hatt strenge lover mot homofili, helt fra Middelalderen, faktisk : Menn som elsket menn risikerte dødsstraff, fredløshet eller i beste fall, hardt straffarbeid.

Regjeringen beklager nå altså offentlige myndigheters framferd mot skeive -  i moderne tid.
Å kriminalisere og forfølge mennesker for deres kjærlighetsliv, å sende friske mennesker til psykiatrisk behandling, å frata folk karrieremuligheter og arbeid, alt dette bryter med våre norske verdier. Dette sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i forbindelse med Støre’s offentlige beklagelse.

Regjeringen skal i løpet av 2022, legge frem en ny handlingsplan for lhbtiq-personer. Målet er å bedre skeives levekår og psykiske helse. Vi skal gjennomgå og styrke tilbudet til personer med såkalt kjønnsinkongruens. I tillegg vil regjeringen forby konverteringsterapi i Norge. Slik terapi har utvilsomt store skadevirkninger for dem som utsettes for det, sier kulturministeren, som selv er homofil.

“Homo Homo Homo Hei

Hetero ække no’ for meg !

Wææææææææ” ….

Det husker jeg vi ropte , nokså mye på fleip, i mitt første homotog på slutten av 1980-tallet …

Da var homokampen for lengst i gang, mange seire var vunnet. Det fantes foreninger vi kunne melde oss inn i, støttegrupper for unge, utesteder der vi kunne gå og treffe folk ( og sjekke damer).
At kvinner var sammen, har jo aldri egentlig vært ulovlig, men det ble nok sett på som like rart, unaturlig og uønsket av samfunnet. Så selv om det ikke var direkte ulovlig, var frykten for å bli utstøtt, latterliggjort eller rett og slett ikke bli tatt på alvor, så stor at det fortsatt var vanskelig å stå åpent frem som homofil. Det var uhyre viktig å avkriminalisere homofili, og 1972 ble startskuddet på en prosess som har ledet oss frem til en tid der 100-tusenvis av mennesker går i PRIDE tog hver juni, enten  i solidaritet , eller for å feire sin egen personlige kjærlighet.
Da jeg var tenåring på 80-tallet hadde vi fått noen modige talspersoner som ledet kampen for homofiles rettigheter, og mot samfunnets marginalisering av våre behov.
En av dem var Kim Friele - hun var en frittalende og sjarmerende organisator og aktivist i den norske homobevegelsen. Hun ledet Det Norske Forbundet av 1948 helt fra 1966 til1989, som formann og senere generalsekretær.
Kim Friele var først en raritet, og en ensom, modig stemme for homofiles rettigheter. Man kan godt si at hun alene stod bak mange positive endringer i holdningene til homofile. I 1989 ble hun statsstipendiat, det vil si, hun fikk lønn av regjeringen for det arbeidet hun holdt på med, og hun engasjerte seg så videre både innen Arbeiderpartiet, og som skribent, forfatter og debattant.

I 1993 kom partnerskapsloven og Kim Friele inngikk partnerskap med Wenche Lowzow, som var rektor og stortingsrepresentant for Høyre.  Kim Friele og Wenche Lowzow var resten av livet pionérer og nøkkelpersoner i arbeidet for likestilling av homofile. 

Likestilling, Diskriminering, Krenkende utsagn 

Homobevegelsen i Norge har engasjert seg mot diskriminering av homofile og for likestilling med heterofile på mange områder i samfunnet. En av de viktigste tingene å få has på er skjellsord og mobbing av homofile, rett og slett med ord.

​​Diskriminerende ytringer er ytringer som går ut over andre og som er belagt med straffeansvar. De aller fleste ytringer er tillatt i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lov. Men ytringsfriheten er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Og det er forskjell på å ytre seg, dvs si sin mening, privat, og i offentlig rom. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som begrenser ytringsfriheten i Grunnlovens § 100.

2009 Homoekteskap 

Norge hadde altså siden 1993 hatt en partnerskapslov som ga homofile rettigheter som samboere. Men i 2009 innførte regjeringen en felles ekteskapslov, som ga homofile alle rettigheter i ekteskap.

Kim Friele og Wenche Lowzow giftet seg med brask og bram og kjørte i åpen bil på Karl Johan. 

Jeg og min samboer giftet oss også, i Oslo Tinghus den 7.8. 2009 klokken 10! 

Her er noe av det som stod i den nye ekteskapsloven:

  • To personer uavhengig av kjønn kan inngå ekteskap.
  • Kirken og andre trossamfunn har rett, men ikke plikt, til å vie likekjønnede par.
  • Registrerte partnere som ønsker det kan få omgjort sitt partnerskap til ekteskap.
  • Likekjønnede ektepar har rett til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med ektepar av ulikt kjønn.
  • To kvinner som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold får en rett til å bli vurdert for assistert befruktning.

2018 Anti-diskrimineringslov

Norge har nylig også fått en samlet Likestillings- og diskrimineringslov, som samler alle de fire anti-diskrimineringslovene vi hadde fra før. Den nye loven verner mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Meningen er at alle disse grunnlagene skal bli behandlet likt, og det er særlig på arbeidslivsområdet dette gjelder. 

Å komme ut av skapet 

Lover er som sagt holdningsskapende, og et lovverk som beskytter mot forfølgelse og diskriminering, er en viktig basisting å få på plass.

Men en annen viktig ting er synlighet , det er utrolig viktig å ha forbilder- noen som viser deg at det faktisk er greit å være skeiv.

Da jeg selv skjønte at jeg var forelsket i en kvinne og at jeg hittil egentlig bare hadde vært forelsket i jenter, så var den neste tanken som kom i hodet mitt, vissheten om at dette kunne jeg aldri leve ut i den virkelige verden. Dette kunne det aldri bli noe av. 

Det var bokstavelig talt utenkelig, på alle måter. Det fantes ord som beskrev det jeg følte og det fantes holdninger i familien og blant venner, og 100% av det var negativt . 

Jeg hadde ikke ene eneste positiv rollemodell, jeg kjente ingen som følte som jeg, dvs ingen som viste at de følte som jeg. 

Da jeg endelig fire år senere begynte å snakke om det med familien min, forventet jeg ikke å bli trodd, eller tatt alvorlig. 

Foreldrene mine reagerte ikke spesielt negativt, mange jeg kjenner hadde det svært mye vanskeligere enn meg i komme- ut-fasen.

Identitet 

Da ekteskapsloven kom, var det mange som sa at de ikke ville gifte seg, og selv tenkte jeg også på det, var dette egentlig noe vi ville ha?  Ekteskapsloven gjorde oss liksom som alle andre, enda vi hadde vokst opp i vissheten om at vi ikke var som alle andre. Det har vært mye å tenke på for mange - vi var en generasjon i rask endring, og det var ganske forvirrende å gå over fra å være en “raring” som ikke kunne 

Jeg tipper at slik er det for alle som opplever frigjøring, at man vil holde fast på sin identitet, men når samfunnet endrer syn på identiteten, så det finnes mange ord for det å være homofil :

Skeiv - er den norske oversettelsen av “bent” på engelsk. 

LHBTIQ står for :

Lesbisk

Homofil

Bifil

Trans(person)

Intersex

Queer

Homofil er samlebetegnelsen for alle som elsker en av samme kjønn, og kommer av homo som betyr “lik” og fil som betyr å elske. I Norge er det nokså vanlig å tenke at menn som elsker menn er homofile og at kvinner som elsker kvinner er lesbiske. Ordet lesbisk kommer fra den greske øya Lesbos, der det bodde en kvinnelig dikter som het Sappho i antikken. Hun skrev mange kjærlighetsdikt til andre kvinner.

Bifil står for en person som kan elske folk av begge kjønn.

Trans eller transperson identifiserer seg med et annet kjønn enn det de ble født som.
Du kan altså være født som mann men føle deg som og leve som kvinne eller omvendt; i fødselsattesten står det at du er kvinne, men du kjenner deg mer som mann.

Vi som er ikke-binære føler ikke at vi er det ene eller det andre, eller kanskje vi er litt av hvert. 

Er du Intersex er du født med en kropp som kanskje ikke helt har bestemt seg for hva den vil være, rent biologisk. Du kan for eksempel ha en blanding av mannlige og kvinnelige trekk eller kjønnsorganer. 

Queer er samlebetegnelsen på alle som ikke passer inn i tradisjonell heterofil, binær beskrivelse av kjønn eller tiltrekning til andre mennesker. Alle kategoriene over, og sikkert flere også, passer inn under begrepet QUEER.

Selv opplever jeg at det er flytende overganger mellom alle disse betegnelsene, det er fint at vi har dem, for særlig når man er ung kommer ut av skapet, er det greit å ha noen merkelapper å identifisere seg med. Men alle må finne sin plass, og vi har krav på å bli respektert for den vi er uansett . 

Holdninger

Holdningene til homofile har endret seg
Idag har folk fleste en nokså avslappet holdning til skeiv kjærlighet. Det er helt greit å vise seg sammen offentlig, mange kjendiser, politikere, idrettsstjerner er åpent homofile, unge er mer åpne med å finne sin identitet uten press fra venner og familie.
Statistikken sier det samme : I 1998 syntes  25 % av de som ble spurt i en stor undersøkelse , at homofile burde få gifte seg, og bare 12 % sa at de faktisk kjente noen som var homofil. 
I dag er tallene mye høyere: Det store flertallet av befolkningen er for homofilt ekteskap, og minst halvparten sier at de kjenner én eller flere skeive personer. 

Kanskje er det tydeligste symbolet på endringen i holdningen historien om feiringen av PRIDE. 

Hva er Pride?

Internasjonalt går Pride-markeringen tilbake til Stonewall-opprøret i New York, natten mellom den 27 og 28.juni 1969.
Den natten gjorde en masse drag queens og andre homofile fysisk motstand mot et politi-raid i homseklubben Stonewall i Greenwich Village. Det ble full slåsskamp, og opprøret ble startsskuddet for en nasjonal frigjøringskamp for homofile i USA. De første Pride-marsjene ble holdt 27. Juni 1970 i store byer som New York, Chicago, San Francisco og Los Angeles, og bevegelsen spredte seg raskt til Europa. 

Prides historie i Norge går tilbake til 1974, da en gruppe skeive arrangerte den første offentlige markeringen av 27. juni. Da samlet 250 mennesker seg på Universitetsplassen i Oslo. Det første offisielle arrangementet med parade, eller Homomarsjen som den ble kalt, fant sted i 1982.

Siden har festivalen gradvis vokst enormt. I år går hundretusenvis av mennesker sammen i Oslo i stappfulle gater. - Statsråder, byråder, politiet, alle mulige typer forbund og festglade ungdommer – alle går i samme tog…på fortauene står minst like mange og heier - Det kjennes som om det er minst like mange på Pride som det er ute på 17. Mai ! 
Mange av de eldre homoforkjemperne som fortsatt lever, sier at det er som Science Fiction. De kunne aldri forestilt seg dette da de gikk i de første paradene.

I det første toget gjemte de fleste av oss ansiktene våre slik at ingen skulle se hvem vi var, fortalte en venn av meg om sin første homomarsj.  Folk gikk med bannere der det stod at «dette kan være din sønn eller din far», “Det var viktig for oss å komme ut og fortelle at vi er ikke til fare for noen. Vi merket at etter hvert som folk fikk informasjon og ble kjent med andre homofile, og når flere homofile sto frem, så endret synet seg.”

Og det er ikke bare i Oslo det er Pride, Store og små byer over hele landet holder pride-festivaler, og til og med langt ute på bygda i Norge kan man nå se regnbueflagg i parade i plogfurene bak traktor’n !

Fordommene mot Skeive er altså langt på vei borte i Norge, vi har gode støtteapparater for dem som er i komme- ut- fasen, som strever med å finne sin kjønnsidentitet, eller som opplever press eller diskriminering hjemme, i familien, eller på jobb. Foreldre behøver ikke være bekymret for barnas fremtid, siden homofile nå er godt beskyttet mot diskriminering. Samfunnsdebatten handler ikke om hvorvidt men hvordan man best skal hjelpe de som identifiserer seg som Queer.

De som kommer til Norge fra andre land og kulturer synes kanskje det er uvant til å begynne med, men vi opplever at Pride er blitt en fargefest som feirer et mangfold av identiteter. Regnbueflagget er for alle, enten det dreier seg om mangfoldig kjærlighet, tro eller etnisitet. 

Oslo Pride’s motto i 2022 er  ​​ALT ER LOVE :-) Det viser at vi i Norge vil ha et inkluderende og raust samfunn, der det er plass til alle. 

En av dem som har sagt det finest er faktisk Kong Harald, om skeive i kongens berømte tale fra hagefesten på Slottet i 2016 . 

Vi ønsker alle en riktig fin Pride - vær deg selv ! Alt er Love ! 

Vil du høre mer om PRIDE, kan du jo lytte til podcast’en “Queer-ish”

https://www.oslopride.no/a/queerish-ny-podcast-fra-oslo-pride

Homoordliste:

STØRE

Beklagelse/unnskyldning

Kjærlighet

Å elske hvem man vil

Å kriminalisere 

Kriminelt

Straffeloven

Straffeforfulgt

Psykiatrisk lidelse

Innlagt, behandling 

Homokur (Trettebergstuen)

I skapet 

Seksuell omgang

 

 

FRIELE

Forkjemper 

Avkriminalisere

Rettigheter

DNF-1948

Likestilling

Anti-diskrimineringslov

Krenkende utsagn

Å være i skapet

Å komme ut av skapet ( eller bare) å komme ut

Skeiv

 LHBTIQ

Lesbisk

Homofil

Bifil

Trans(person)

Intersex

Queer

KONGEN

Støtteapparat

Fordommer

Identitet

Samfunnsdebatt

Inkluderende

Raus

 

Чи хотіли б ви більше вивчати норвезьку?

Зареєструйтеся сьогодні та вивчіть норвезьку за допомогою нашого ігрового онлайн-курсу «Samanehs reise» від початкового рівня до вільного мовця!

399 NOK per måned

Досліджуйте

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
черв. 24, 2022

Коментарі