Reseñas

Fast-Track Online Norwegian B1

  18. oct 2019

  Jose Alberto

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Good teachee

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Think is a litt too fast

  16. oct 2019

  Frank

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  At vi snakket mye

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Alt var fint

  16. oct 2019

  Hannah

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  The good mood and the motivation

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Nothing

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  No

  16. oct 2019

  Roman

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Jeg har ikke idé. Kanskje alt

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Stille øyeblikk

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Fire timer i hverdagen er ikke tilstrekkelig

  15. oct 2019

  Katy

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  kan velge time og jobbe når jeg har tid, Yngvil er en veldig morsom lærer og hun forklarer grammatikken veldig godt

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  at man kan ikke spørre om hjelp akkurat da man gjør en oppgave eller forstår ikke en oppgave (f.eks i kapittelen om eldreomsorg)

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?


  • Jeg er ikke ferdig med B1 på nettkurs. - Jeg tar nettkursen og jobbe fra hjemme. hvorfor spørre deres om kvalitæt av klasserommet?

  15. oct 2019

  Patricia

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  She is a very good teacher and she takes into account our needs so she can adapt her teaching process to the group

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  I would have liked more listening to CD when reading the texts in the book. When we, students, read them, we keep on making mistakes and don't really get the right intonation and pronunciation. I think listening to the recordings while reading will help.

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  It would be better if the course had more hours of class.

  15. oct 2019

  Sulagna

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Jeg liker å høre min lærer. Hun har mye god punkter I klassen. Jeg tror jeg lærer ny ting i hver klass.

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Jeg tror klassetidspunkt kan være forskellig kanskje...

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Jeg tror Jeg lærer og praktisk mer med online klasser. De hjelper meg med lærer norsk

  15. oct 2019

  Miguel

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Jeg liker å ha en forståelse om gramatisk

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Noen ganger er det altfor mange lærer

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Jeg vil gjerne ha muligheter til å snakke mer når vi jobbe sammen.

  15. oct 2019

  Sulagna

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  klassene er veldig interessante. Vi har mye samtale med hverandre. Lærer gir råd og hjelper meg når jeg trenger. Vi lærer å snakke og lese norsk i forskellig måter. Det er moro!

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  Noen ganger forstår jeg ikke i klassen, men lærer forklar det senere.

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  Jeg liker å gå til Lingu for klassen min. Jeg liker også å ta online kurs men i tror vi skal ha mer språkkafe på Lingu.

  15. oct 2019

  Lydia

  Hva likte du mest ved dette kurset?

  Privat undervisning med Kari.

  Hva likte du ikke ved dette kurset?

  0

  Noen flere kommentarer til din kursopplevelse?

  N