para profesionales de la salud

Norwegian for health professionals B1

A Norwegian course for health professionals who wish to qualify to work in the health sector in Norway. The course content covers a broad set of health care topics.

 

Selecciona tu nivel

Kommende kurs

Precio del curso: NOK 9,980

Norwegian for Health Professionals is an online course covering the basics of Norwegian health care industry vocabulary. This course is for all who have education or work experience as a health professional, or healthcare worker, and wish to qualify to work in the health sector in Norway.

All the lessons include audio, which helps while getting to know words and expressions.
 

You can start the course any time!

 

Learning objectives

You will be able to join flexibly scheduled online live teacher-led lessons on a drop-in basis, where you will be introduced to key areas and topics such as:

 • Health care in Norway
 • Various occupations and sectors in health care
 • Elderly care
 • Illnesses
 • Dietitians and Nutritionists industry
 • Ethics and Communication
 • Mental Health
 • Patient Rights
 • Alternative Therapies

The course will also provide the vocabulary you can use in different situations at work. Reading and listening comprehension, grammar and pronunciation are also emphasized in the course.
 

Prerequisites

The Norwegian at the minimum level of A2 is the course participation requirement. We recommend you to take the regular Norwegian course at the same time if your level requires it. If you do not attend the regular Norwegian cousre, you can still join, but you should have participated on a A2 course earlier or get level A2 at Lingu's placement test.

¡Solicite una beca del gobierno de NOK 10 000 hoy!

Las autoridades de inmigración noruegas ofrecen becas para ayudar a los profesionales de la salud tener éxito en la vida laboral noruega. Las becas son de «Klippekortordningen» de Imdi .

El curso es para aquellos que desean calificar para trabajar en el sector de la salud y necesitan aprobar el requisito de idioma del empleador, o cumplir con los requisitos de idioma de la autorización de la Dirección de Salud de Noruega .

Solicitar ahora

Kvalifiserer du for tilskuddsordningen?

 • Du er en voksen innvandrer til Norge.
 • Du har ingen rettigheter til gratis norskopplæring hos kommunen der hvor du bor.
 • Du er ikke deltaker i annen type norskopplæring med statlig finansiering (f. eks. Kompetansepluss).
 • Du har fullført A2-nivå tidligere og ønsker å oppnå B1 eller B2-nivå.
 • Du har anledning til å fullføre kursprogrammet og delta i minst 80 timer lærerstyrt undervisning på nettet.
Les mer om tilskuddsordningen her

Tilpassede løp for bedrifter

Kursprogrammet er fleksibelt og kan tilpasses din virksomhets unike behov.

Ponte en contacto con nosotros
 • + Horario flexible
 • + Idioma de soporte nativo
 • + Hybrid opplæring på arbeidsplassen og på nett
 • + Tilpasses til aktuelle yrker, som farmasøyter eller sykepleiere

Curso combinado

 • Materiales de aprendizaje electrónico basados en juegos

 • Contenido y objetivos del curso

 • Enviar ensayo para revisión

Du få en fleksibel timeplan med undervisningstimer både morgen og kveld.

Vi arrangerer månedlige webinarer og jobbkaféer for deltakerne på tvers av alle helserelaterte språkkurs, hvor vi inviterer gjester fra helsesektoren til å snakke om ulike temaer fra bransjen. I tillegg til språkopplæringen vil du også bli kjent med norsk helsesektor og arbeidsmarked.

Selenas anatomi

Hva er Selenas Anatomi?

Selenas anatomi er er en digital læringsressurs i helsenorsk som gir trening i arbeidsspråket og språksituasjoner fra helsevesenet. Læringsressursen bygger rundt en fortelling en spansk sykepleier, Selena, og en italienske farmasøyt, Mario. De er begge nyansatte ved et sykehus i Oslo.

The learning resource is developed in collaboration with professionals from the health sector.