Volver

En ulykkesfugl

Compounding Nouns Part 2

Tor is in the hospital (sykehus) with a broken leg. He went skiing at Easter and had an accident. Tor is an "ulykkesfugl". This article is about the S’s and the E’s that you often find in the middle of such composite words. S’s and E’s are like “word glue” sticking two words together to one. But what are the rules?

En ulykkesfugl - Compounding Nouns Part 2

In the first part of this series (One or Two Words?) you learned about when to spell so-called "compound nouns" as one or two words. It is a fact that most compound nouns can NOT be split into two words.

Norwegians love long words. So you MUST spell them as one long word.  

It is easier to understand these long words if you split them up into smaller units.

And it’s when you begin to do this that you’ll often discover some stray S’es and E’s that aren’t part of either original word. We want to give you some idea of the rules behind this phenomenon.

The rest of this article is written in easy Norwegian, aka “lettnorsk”.  

 

En ulykkesfugl på sykehus

Tor er en ulykkesfugl.

Han har vært veldig uheldig. I påskeferien var han på skitur. Han falt i en skibakke og brakk armen. Legen sa at det også var benbrudd. Nå ligger Tor på sykehus.

Noen venner har vært på sykebesøk og gitt ham godteri og blomster. På bildet ser du Tor som ligger på sykesengen og spiser påskeegg. Blomstene står i en blomsterkurv. Og påskeegget er jommen blitt til kattemat!  

I teksten over er det mange sammensatte ord.

Ulykkesfugl An unfortunate or unlucky person (literally “bad luck bird”)
Påskeferien The Easter holiday
Skitur Ski trip
Skibakke Ski hill
Benbrudd A broken leg (literally “leg break”)
Sykehus Hospital (literally “sick house”)
Sykesengen Sick bed
Påskeegg Easter egg
Blomsterkurv Flower basket
Kattemat Cat food

Ordene i fet type (bold typefont) er eksempler på S’- og E’- ord.

Påskeegg og Påskeferie har også 'E' i midten. Men det er jo E’en fra påskE, så altså ikke noen EKSTRA 'E'. Enig?  

Vi kaller den ekstra S'en i ulykkesfugl for “Fuge-S” og E'en i sykehus for “Fuge-E”. S og E er altså et slags lim som limer - eller “fuger” - to ord sammen til ett.  

 

Fuge-S

Substantiv Fuge-S Substantiv
Ulykke + S + Fugl

 

Regel

Ulykke er et sammensatt ord (u+lykke). Derfor må vi sette inn en ‘S’ mellom ulykke og fugl. Ordet "Lykkefugl" (lucky bird) har ikke 'S', fordi “Lykke” ikke er et sammensatt ord.  

 

Andre regler for Fuge-S

Genitiv’s 'S' – hvis det ene ordet "eier" det andre

F.eks:

Statsminister

Staten "eier" ministeren, dvs ministeren jobber for Staten.  

 

Sjefssekretær

Sjefen "eier" sekretæren, dvs sekretæren jobber for sjefen.  

 

Hvis det første substantivet er laget av et verb, skal det være Fuge-S.
Bruksrett

Retten til å bruke  

 

Der det første ordet i sammensetningen ender på -dom, -else, -het, -, -nad, -skap, -sjon og -tet

Ungdomsskole
Følelsesladet
Kjærlighetssorg
Søknadsfrist
Ekteskapsattest
Adopsjonspapirer

 

Do you understand all these long words? If not, look them up in a dictionary  

 

Fuge – E

Sykeseng og Sykehus er typiske eksempler på fuge - E. Kattemat er et annet eksempel  

 

Regel

Substantivene "møtes" med konsonant, derfor setter vi inn en E.

F.eks: Syk slutter på 'K' og hus begynner på 'H'

SyK + E +Hus = sykehus
KatT + E +Mat

"Katt" slutter på 'T' og "Mat" begynner med 'M'. Derfor blir det "Kattemat".  

 

Andre regler for fuge–E

Det første ordet har bare EN stavelse

Syk

Katt

Sykehus

Kattemat

 

Det er nok best å slå opp i en ordbok for å være sikker på at du skriver riktig. Og det er best å se seg godt for i skibakken!

¿Te gustaría aprender más noruego?

Regístrese hoy y aprenda noruego con nuestro curso de idiomas en línea basado en juegos «Samanehs reise», ¡desde nivel principiante hasta hablante fluido!

NOK 399 per måned

Explorar

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
18. abr 2017

Comentarios