Volver

Doble konsonanter - The Next Level

Litt av hvert om uttalen av doble konsonanter på norsk

Norskbloggen deler tanker og tips om å jobbe med doble konsonanter.

Doble konsonanter - The Next Level - Litt av hvert om uttalen av doble konsonanter  på norsk

Les denne artikkelen før du går videre:

Norskbloggen- Enkel eller dobbel konsonant

gir en ypperlig innføring i grunnreglene -

enklere og bedre kan det nesten ikke sies…

 

( pausemusikk mens du leser )

 

Har du lest artikkelen nå?

- Forstod du alt?

OK, da går vi videre... 

 

Uttale av doble konsonanter - Grupper på 3

I artikkelen du nettopp leste skriver Odd:

“Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal.”

Og da snakker han selvsagt om uttale.

 

Et begrep som ofte blir brukt i uttaletrening er “Segment”.

Segment = en kombinasjon av konsonant(er) og vokal(er) , 
                      (ofte del av en stavelse som har trykk)

 

La oss tenke oss at det finnes en “naturlov” som sier at vi har begrenset plass, eller “energi” til rådighet for å uttale hvert segment.

Faktisk har vi kun plass til 3 enheter i et segment.

Og vi “deler” da  inn vokaler og konsonanter i grupper på 3:

 

EN enhet kan enten være en kort vokal, eller en enkel konsonant,

TO enheter blir da en lang vokal eller dobbelt konsonant  

 

Og regelen er altså at vi KUN har plass til 3 .

For eksempel:

Å snakke

Segmentet vi ser på er  akk

 

a   1 enhet

kk 2 enheter

 

akk 3 enheter


 

I et annet eksempel har vi motsatt forhold:

 

Kake

Her har segmentet bare 2 bokstaver men allikevel 3 enheter:

 

A:  2 enheter ( lang a )

K: 1 enhet      (enkel konsonant)

 

Quod era demonstrandum:
Konsonantene påvirker lengden av vokalene

 

Tyven Tyven

En dobbel konsonant etter vokal “stjeler” altså 1 ENHET energi  fra vokalen.

Derav regelen kort vokal foran dobbel konsonant.

I motsatt fall får vokalen beholde sin fulle, “lengde” dersom det ikke er noen dobbel konsonant til å “trenge seg på” bakfra.


 

Ikke alle konsonanter kan være doble

bb krabbe

dd hadde

ff kaffe

gg ligge

kk ikke

ll  alle

mm samme

nn. Anne

pp Pappa

rr skarre

ss passe

tt  skratte

vv Lavvo

 

I alle disse tilfellene har vi en kort vokal som følges av dobbel konsonant

Klarer du å finne noen ord med dobbel cc,hh,jj,qq,ww,xx,zz, sa send dem til oss, og vi gir veldig god finnerlønn ! :-)

 

To ULIKE konsonanter

Konsonantene behøver ikke være LIKE for å utløse kort vokal:

Melk

Lefse

Takle

Lekse

Tørke

Vaske

Fråtse

Klarer du å finne ti ord til som gir eksempler på dette ?

(Pausemusikk mens du jobber )

Bra!  

 

Sjekk:  Er du sikker på at de alle fungerer som dobbelt konsonant?

Det finnes nemlig unntak ….

 

Vanlige unntak - Sammensatte ord

Det vanligste unntaket fra “3-enhetsregelen er er sammensatte ord .

Når vi setter sammen to ord som begynner og slutter på konsonant,

er det lett å tro at vi har laget et ord med dobbel konsonant og at vi derfor må ha kort vokal.

Men slik er det ikke.

Se her:
 

Baktung har lang /a:/ fordi vi beholder uttalen av bak+tung

Flertall har lang /e:/    fordi vi beholder uttalen av fler+tall

Limtube har lang /i:/   fordi vi beholder uttalen av lim+tube

Fotsopp har lang /o:/ fordi vi beholder uttalen av fot + sopp

Bukspytt har lang /u:/ fordi vi beholder uttalen av buk + spytt

Flyplass  har lang /y:/ fordi vi beholder uttalen av fly + plass

Bærtur har lang /æ:/   fordi vi beholder uttalen av bær + tur

Føflekk har lang /ø:/   fordi vi beholder uttalen av  fø + flekk

Rovdyr har lang /å:/   fordi vi beholder uttalen av rov + dyr


Altså: Hvis dobbeltvokalen går "på tvers" av to ord, skal vi IKKE ha kort vokal !!!

 

Da tar vi kvelden - 

I en senere artikkel skal vi snakke om å takle uttalen av ord som "tvers” og “kveld” og "takle"...

Les mer om skriveregler for korte og lange vokaler på Lingupedia.

Takk for at du leser Norskbloggen ! Del gjerne med en venn! 

¿Te gustaría aprender más noruego?

Regístrese hoy y aprenda noruego con nuestro curso de idiomas en línea basado en juegos «Samanehs reise», ¡desde nivel principiante hasta hablante fluido!

NOK 399 per måned

Explorar

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
20. mar 2019

Comentarios

Ejercicios