Volver

Tor skal ta oppvasken

Slik bruker du modalverb

Liker du å vaske opp? Det gjør ikke Tor. Han vil helst slippe å ta oppvasken. Men av og til må han gjøre det, for eksempel når han skal ha gjester og han ikke kan finne rene tallerkner. Da tenker Tor at han burde ha vasket opp for lenge siden.

Tor skal ta oppvasken  - Slik bruker du modalverb

I denne artikkelen skal vi snakke om 5 små verb som beskriver hvordan vi tenker og føler om alt  vi gjør.

Du finner dem i innledningen ovenfor:

vil - må - skal - kan - bør

Disse 5 verbene kalles modale hjelpeverb, eller bare modalverb.  Modalverbene gir en ekstra dimensjon til handlingen (verbet) de står sammen med. 

Det er nemlig slik at hvert enkelt modalverb uttrykker minst én tanke eller følelse knyttet til hovedverbet.

Modalverbet kan si noe om sannsynligheten for eller nødvendigheten av at noe skjer, eller det uttrykker et ønske eller en intensjon om at noe skal skje.

 

HVORDAN FORSTÅ MODALVERB

Vi har modalverb på mange språk, og ofte går det an å tenke: “Det er det samme som på engelsk… “ og så får man det til.

Men ikke alltid!

For å forklare nøyaktig hva hvert enkelt modalverb betyr, skal vi lage noen setninger. MInst én setning for hvert modalverb. 

Alle setningene handler om å vaske opp !  

 

For hver setning ser vi på følgende:

Mening - Hvordan forstår en nordmann setningen?

Bokstavelig betydning - Hva er betydningen ord for ord? (altså ofte ikke nok til å forstå den egentlige betydningen) 

Grad av sannsynlighet - Hvor sannsynlig er det at dette kommer til å skje

Grad av nødvendighet - Hvor viktig/nødvendig er dette?

Annet - ønske, intensjon osv.

 

Før vi begynner:

HOVEDREGEL

  • Hovedverbet står alltid i infinitiv etter et modalverb. 

Eller sagt på en annen måte: 

  • Modalverbene står foran hovedverbet. Det er modalverbet som bøyes i tid, IKKE hovedverbet. 

 

 

NYTTIGE TIPS

  • Modalverbet står oftest i presens.  
  • Legg merke til at modalverbet staves likt i infinitiv og i preteritum.  
  • Studér bøyningsskjemaet for hvert modalverb . 
  • Modalverb i spørresetninger gir ofte en annen betydning en i "vanlige" setninger.

 

- JEG KAN TA OPPVASKEN 

Mening: Jeg tilbyr meg å vaske opp. 

Bokstavelig betydning : Jeg er i stand til å ta oppvasken.    F.eks, jeg har tid til å gjøre det, jeg klarer det…

Grad av sannsynlighet: Nokså høy

Grad av nødvendighet: Medium høy

Annet: Uttrykker vilje, intensjon, positiv holdning

 

Slik bøyer du KAN:

Infinitiv               Presens             Preteritum            Perfektum

Å kunne             kan                    kunne                   har kunnet (modalverbet trenger hjelpeverb i perfektum!)

 

 

JEG HÅPER AT NOEN ANDRE VIL TA OPPVASKEN

Mening: Jeg håper at noen andre kommer til å ta oppvasken

Bokstavelig betydning : Jeg ønsker ikke å vaske opp

Grad av sannsynlighet :  Middels/ lav

Grad av nødvendighet :  Middels

Annet : Kan uttrykke vilje eller være uavhengig av vilje

 

VIL DU TA OPPVASKEN ?

Mening: Kan jeg be deg om å ta oppvasken?

Bokstavelig betydning : Har du lyst til å ta oppvasken?

Grad av sannsynlighet : Middels

Grad av nødvendighet : ikke viktig

Annet : Legg merke til TO betydninger av vil: "har lyst til"  (ønsker)  eller "kommer til å"  (uavhengig av intensjon)

 

Slik bøyer du VIL:

Infinitiv              Presens                      Preteritum         Perfektum

Å ville                vil                               ville                   har villet

 

 

SKAL VI TA OPPVASKEN ?

Mening: La oss ta oppvasken! 

Bokstavelig betydning: Jeg foreslår for deg at vi jobber sammen om oppvasken

Grad av sannsynlighet: Høy

Grad av nødvendighet: Middels

Annet:  Viser intensjon

 

DU SKAL TA OPPVASKEN 

Mening: Det er din tur .

Bokstavelig betydning : Jeg gir deg ordre om å vaske opp

Grad av sannsynlighet : Høy ( hvis jeg får bestemme) 

Grad av nødvendighet : Høy

Annet : Vi kan legge trykk  på skal .

 

Slik bøyer du  SKAL:

Infinitiv                  Presens                Preteritum               Perfektum

Å skulle                skal                       skulle                       har skullet

 

 

JEG MÅ TA OPPVASKEN 

Mening:  Jeg er nødt til å ta oppvasken

Bokstavelig betydning:  Samme som over

Grad av sannsynlighet:  Høy

Grad av nødvendighet:  Svært høy

Annet:    Vi kan legge trykk på må . Intensjon, ikke vilje

 

Slik bøyer du  MÅ:

Infinitiv               Presens             Preteritum         Perfektum

å måtte              må                     måtte                 har måttet

 

 

JEG BØR VEL TA OPPVASKEN 

Mening ; Jeg har ikke noe lyst, men det er ingen vei utenom

Bokstavelig betydning :  Det ville være best om jeg tok oppvasken (I should) 

Grad av sannsynlighet: nokså høy

Grad av nødvendighet: nokså høy

Annet : Ordet vel står ofte sammen med bør , når vi innrømmer at noe er best, litt mot vår vilje.

              Mer om dette i en senere bloggartikkel 

 

Slik bøyer du  BØR:

Infinitiv                      Presens                       Preteritum          Perfektum

Å burde                     bør                              burde                  N/A ( "har burdet" finnes ikke - kan du tenke deg hvorfor?)

 

 

Jeg vil tro at dette er nok for idag, så jeg bør vel slutte her. 

Neste uke skal vi treffe en av Lingu's ansatte. Nå kan dere lure på hvem.

Jeg holde det hemmelig i en uke til ! 

 

Lykke til videre med norsklæringen !!!

 

 

¿Te gustaría aprender más noruego?

Regístrese hoy y aprenda noruego con nuestro curso de idiomas en línea basado en juegos «Samanehs reise», ¡desde nivel principiante hasta hablante fluido!

NOK 399 per måned

Explorar

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
28. ago 2018

Comentarios