Grunnleggende ferdigheter og språk

KOMPETANSEPLUSS

KPA courses are tailor-made courses for the workplace.

 • Norsk arbeidskultur

  Kompetansepluss gir deltakere innsikt i norsk arbeidskultur

 • Bedre kvalitet på arbeidet

  Kompetansepluss er dokumentert å gi høyere kvalitet på arbeidet

 • Fullfinansiert ordning

  Kompetansepluss finansieres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Lingu er en av Norges ledende tilbydere av Kompetansepluss-kurs og vi er forhåndsgodkjent av HK-dir.

4.8 • Excellent

Trustpilot logo

Et hundretalls bedrifter har fått opplæring av Lingu, her er noen av dem:

 • Coor logo
 • Scandic logo
 • Bravida logo
 • Nordren logo
 • Ringnes logo
 • Humana logo
 • Sumo logo
 • Camphill logo
 • Pelagia logo
 • Oslo kommune logo
 • Ecura logo

Finansiering: Alle godkjente kurs finansieres av HK-dir. Kurset skal være gratis for deltakerne.

Bedriftens egenandel innebærer å stille med egnet kurslokale ved stedsbasert undervisning, kursholders reiseutgifter (bil/offentlig transport etter statens satser) ved stedbasert undervisning, enkel bevertning ved stedsbasert undervisning, og gjerne spandere en bok på hver deltaker.

Færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. Over 90 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter Kompetansepluss.

En sentral oppgave for HK-dir. er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og en kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov.

Información del curso

 • 1-2 ganger i uken
 • varighet omkring 1 år
 • 80-150 timer pr gruppe
 • nett eller stedsbasert

Kurset gjennomføres på arbeidsplassen i et egnet kursrom, eller som nettundervisning. Du oppfordres til å gi innspill til kursprogrammet, og vi sørger for at opplæringen handler om din bransje og behov.

Arbeidsgiveren legger til rette for kurset i de ansattes hverdag.

Vi setter opp kurset på et tidspunkt der deltakerne har mulighet til å delta (innenfor eller utenfor arbeidstid), for å gjøre det enkelt å fullføre opplæringen.

Vi holder kurs på arbeidsplasser over hele landet, og på våre kurssentre:

Preguntas frecuentes


 • Lingu has over 20 years of experience in delivering tailored corporate language courses.

  Our over 100, satisfied corporate clients have included such big names as: 


  • DNB

  • Norges Bank (NBIM) 

  • Skattetaten

  • Apotek 1

  • Ministry of Foreign Affairs

  • Rema 1000  Please kindly contact us at post@lingu.no or call on 40 3000 40 for further advice on how we can organise your corporate course in the best and most professional way. 

 • In Stavanger, Haugesund, Arendal, Bergen and Oslo it is possible to have the course at the Lingu study center. 

 • Certainly, we do.

  Lingu offers two kinds of language courses for companies:  

  • General Language Courses

  • Specialised Language Courses focused around a client’s area of business.  


  With both types of corporate courses, we listen precisely to what the client needs and deliver a program shaped exactly to meet these.

  Please contact us at post@lingu.no or call on 40 3000 40 for further advice. 

 • We offer many varieties of corporate language training.  We have many years of experience and the biggest corporations in Norway have been using our services.   Kindly email us at post@lingu.no,  or call us on 40 3000 40  and we will give you swift advice on options geared to your specific needs.   We look forward to hearing from you!

 • Yes, we organise corporate courses on both our own and companies’ premises.   At Lingu, we make sure that we deliver courses that suit you best when it comes to location, as well as content, and timing.

  Simply email us at post@lingu.no or call us on 40 3000 40 to find out what we can offer your employees.

Aprende idiomas de manera fácil y eficiente con Lingu. Si tiene alguna pregunta o duda, ¡no dude en Chatea con nosotros!