NEGOCIO

3.0 (1 opiniones)

Kompetansepluss

KPA courses are tailor-made courses for the workplace.

Kompetansepluss Arbeid (tidl. Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning.

Rundt 200 millioner bevilges hvert år til kurs i norsk språk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. En heving av ansattes kompetansenivå vil gjøre det lettere å takle omstillinger og krav i arbeidslivet. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Disponible para procesar

Preguntas frecuentes

Aprende idiomas de manera fácil y eficiente con Lingu. Si tiene alguna pregunta o duda, ¡no dude en Chatea con nosotros!