BEDRIFT

3.0 (1 vurderinger)

Kompetansepluss

Kompetansepluss Arbeid er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning.

Kompetansepluss Arbeid (tidl. Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) er et opplæringstilbud som er finansiert av det offentlige og rettes mot ansatte med kort formell utdanning.

Rundt 200 millioner bevilges hvert år til kurs i norsk språk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. En heving av ansattes kompetansenivå vil gjøre det lettere å takle omstillinger og krav i arbeidslivet. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring.

Tilgjengelig på forespørsel

Ofte stilte spørsmål

Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!