Historien om Lingu

Historien om Lingu startet i den ideelle organisasjonen KIA som jobber med integrering og norskopplæring. Gründerne Edward Milsom og Odd Bjerga arbeidet i denne organisasjonen og kom i kontakt med dyktige og ressurssterke mennesker fra mange ulike land. Idéen om Lingu oppsto i denne konteksten av migrasjon og kommunikasjon, og menneskelige talenter. Nettsiden lingu.no ble lansert 16. desember 2008, og vårt første språkkurs startet i lokalene til KIA i januar 2009, med kursholdere fra KIAs nettverk. 

Siden oppstarten har selskapet vokst og blitt en ledende aktør i språkmarkedet i Norge. Lingu er i dag en edtech-bedrift og kurstilbyder med kurssentre i flere byer. Over hundre medarbeidere jobber for å skape begeistring for språklæring.

 

Ledelse

Selskapets ledelse består av et nytenkende og nysgjerrig mannskap med lang fartstid i voksenopplæringen og med hjerte for språk, teknologi og pedagogikk. Som bedrift ønsker vi å tilby engasjerende og digitale løsninger for våre brukere, samt legge til rette for personlig utvikling for de menneskene vi jobber med. 


Forretningsidé 

Ved å knytte sammen talent, teknologi og pedagogikk kan vi skape produkter og tjenester som muliggjør kommunikasjon og samhandling på tvers av språkbarrierer. Våre produkter og tjenester skal utvide folks horisonter og skape både nye karrieremuligheter og større toleranse i en mangfoldig verden.

 

Vår destinasjon

Vårt oppdrag og formål er å flette sammen teknologi og pedagogikk, og skape språkhelter med mot til å utfordre det ukjente, evne til å gripe muligheter, lyst til å utforske og lære nye ferdigheter og som utvider menneskers horisonter. 

«Create language heroes who expand human horizons»

 

Vår visjon er

«Help millions of learners master new languages through local classrooms and online learning»

 

Ideologi og terminologi

Lingu har et grunnleggende positivt syn på menneskene vi jobber med. Alle kan! Vi ser på våre brukere som ressurssterke og kompetente. De overrasker, mestrer og begeistrer. Vi henter glede og motivasjon over å kunne bidra til at mennesker utvider sine horisonter ved å lære nye språk. 

 

 

Tre fyrtårn

Lingu har tre fyrtårn (verdier) som hjelper oss navigere mot destinasjonen. Disse fungerer som retningslinjer som understøtter vår visjon og strategi ved å gi oss en felles retning og veiledning i de valg og handlinger som utføres på kort og lang sikt. 

Fyrtårnene er en artikulering av forventninger til ledere og til medarbeidere. De fungerer derfor som styringsverktøy som begrenser behovet for kontroll og administrativ styring. Fyrtårnene påvirker også organisasjonskulturen i stor grad.


Våre fyrtårn er:

 • Be a creator.
 • Be a captain.
 • Be a contributor.

 


Be a creator.🎨

You have a unique perspective and a unique idea engine. Ideas come in all shapes and qualities. Some will fall, some will fail, but some will grow and take on a life of its own. 

 • Use your ingenuity as well as the most modern technology and tools.
 • Focus on durable labour – develop materials and tools for reuse by others. 
 • Perform experiments, learn and share what students want and need to master the language. 

 

Be a captain.🧭 

Nothing sparks more motivation than purpose + autonomy. Captainship unites these two into one. You are the captain of your ship. We don’t want you to navigate in any direction. Rather, we want to give you the freedom to sail with the fleet. Sometimes on a solo mission, sometimes in an orchestrated attack. But always to fulfill the ultimate mission of Lingu. 

 • Be proactive. 
 • Decide the direction and the speed of your vessel. 
 • Take ownership of the problems. Be the solution. 

 

Be a contributor.📶 

We are grateful to stand on the shoulders of giants, and we want to pay it forward. Our knowledge, tools and resources today, are the result of yesterday’s human collaboration at scale. We want to contribute to the human colossus by empowering and encouraging a sharing mentality. 
Share your resources with the crew. 

 

 • Share your skills and best practices. Your skills, experience and personality matters. 
 • Contribute to our culture, preserve the environment and be responsible for your words and actions.
 • Be authentic while you strive to be the best version of yourself.

 


Flåtekart 

 

Vi ser på vår organisasjon som en flåte av skip som seiler i samme retning. Vi har ulike funksjoner, men alle funksjonene skal hjelpe oss nå destinasjonen. Flåtekartet har derfor funksjoner og formål i stedet for roller og navn.

 

Lingu logo
© 2021 Lingu AS