IELTS-testen i Norge

Informasjon om IELTS-testen og hvordan du forbereder deg.

Lingu is a partner of Edu Testing, the official IELTS test centre in Norway. Visit their site for more detailed information about the IELTS and to book your test.

Read more and register

Hva er IELTS-testen?

IELTS (The International English Language Testing System) er en globalt anerkjent standardisert test som vurderer engelskspråklige ferdigheter hos personer som ikke har engelsk som morsmål. Den måler evnen til å forstå, snakke, lese og skrive på engelsk. Mange institusjoner, universiteter og myndigheter bruker IELTS-resultater for å ta beslutninger om opptak, ansettelse eller innvandringsegnethet. Derfor er testen et viktig verktøy for folk som ønsker å studere, jobbe eller bo i engelsktalende land.

 • Globalt anerkjent engelsktest for personer med et annet morsmål enn engelsk

 • Anerkjent av myndigheter og institusjoner over hele verden

 • Essensielt for å studere eller jobbe i engelsktalende land

Hva innebærer testen?

IELTS-testen innebærer en omfattende vurdering av kandidatenes engelskspråklige ferdigheter innenfor fire kategorier: Lytting, Lesing, Skriving og Snakking.

 • Lytting

  Vurderer evnen til å forstå muntlig engelsk og inneholder 40 spørsmål basert på fire lydopptak som spilles av under testen.

 • Lesing

  Tester forståelse av skriftlige tekster og ferdigheter i skumlesing, scanning og detaljert lesing.

 • Skriving

  Vurderer evnen til å uttrykke ideer sammenhengende og effektivt i skrift og inneholder to oppgaver: én kort tekst og ett essay.

 • Snakking

  Inneholder et 10-15 minutters intervju med en eksaminator som involverer en introduksjon, en lang tur (å snakke om et bestemt emne i 2-3 minutter) og en toveis diskusjon.

Velg mellom to forskjellige moduler: Akademisk eller Generell Trening.

Den akademiske modulen er tiltenkt mennesker som ønsker å studere på universitetsnivå eller for yrkesregistrering i et engelskspråklig land.

Den generelle treningsmodulen er for dem som ønsker å studere på lavere nivåer, eller migrere til engelskspråklige land.

Den muntlige og lytte-delen av testen er lik for begge moduler, men lese- og skrivetestene er forskjellige.

Testen øker progressivt i vanskelighetsgrad

Oppgavene øker i kompleksitet ettersom du går gjennom seksjonene. Det er ingen karakter "bestått" eller "ikke bestått" på testen. Kandidatene mottar en samlet score fra 1-9 basert på deres prestasjoner i hver seksjon.

 • IELTS forberedelseskurs

  Forberedelseskurs og en-til-en skriveøkter for å hjelpe deg med å oppnå poengsummen du trenger på den generelle eller akademiske IELTS engelskkunnskapstesten. Få ekspertråd og lag en personlig plan med våre kvalifiserte innfødte lærere.

  Les mer
Three circle avatars

Ta gjerne kontakt med kundesupport dersom du har spørsmål om språktester og forberedelse til testen.

Kontakt oss