Lett på nett

For offentlig sektor

Asynkrone kurs med lærer fra oppdragsgiver

Oppdragsgiver håndterer deltakeroppfølging, mens Lingu tilbyr digital plattform og ressurser. Læreren administrerer tilgang, integrerer dette med ulike undervisningsmetoder, slik at kommunen kan tilby en blanding av fysisk og digital opplæring.

Lett på nett

I dette kurset får deltakerne:

  • Icon Tilgang til Samanehs reise A1-C1 og arbeidsrettede tilleggsmoduler
  • Icon KI-veileder for tilbakemelding i sanntid
  • Icon Tilbakemelding og veiledning (tekst og lydopptak) fra lærere fra kommunen

Oppdragsgiver får tilgang til å bruke plattformen til tilgangsstyring, veiledning og oppfølgning for sine deltakere, og tilgang til læringsressursene. De kan registrere og invitere deltakere, tildele lisenser, opprette klasser, sende tester, analysere testresultater, og eksportere resultater fra rapportsiden på samme måte som Lingus egne lærere.

Veiledning og opplæring for lærere i kommunen

Lingu tilbyr veiledning og støtte til kommunens lærere for å implementere digital opplæring med Samanehs reise og arbeidsrettede moduler. Denne støtten er tilgjengelig ved oppstart av kundeforholdet og løpende, gjennom PDF-dokumenter, nettressurser, videoer, personlige telefonsamtaler og nettmøter ved behov. For å effektivt bruke plattformen, må lærerne forstå organiseringen, deltakertilgang, samt innholdet i læringsressursene. Veiledningen gir grundig orientering på disse områdene.

  • Icon Lingu har utviklet nettkurs og lærerveiledninger som forklarer hvordan man håndterer tilgang, invitasjon av deltakere, ressursbytte og nivåjusteringer. Lærerveiledningen viser også hvordan ressursene kan integreres i lærerstyrt undervisning, slik at e-læring og lokal undervisning kan fungere sammen.
  • Icon Ved etablering av nye kundeforhold tilbyr Lingus tre timer personlig opplæring for kommunens lærere og nøkkelpersonell. I tillegg sørger kunderådgivere for effektiv ombordstigning og tilbyr løpende hjelp gjennom direkte kommunikasjon via telefon, nettmøter og e-post.

Erfaringsutveksling

Lingu arrangerer månedlige møter for lærere på tvers av kommuner for kunnskapsdeling og inspirasjon til bruk av læreverk i nettundervisning. Møtene fokuserer på produktrelaterte oppdateringer, nye funksjoner, og erfaringer om hvordan produktene fremmer læring og progresjon. De fungerer også som en plattform for lærere til å bygge og utvide faglige nettverk for gjensidig erfaringsutveksling.

Møtene fokuserer på produktrelaterte oppdateringer, nye funksjoner, og erfaringer om hvordan produktene fremmer læring og progresjon.

De fungerer også som en plattform for lærere til å bygge og utvide faglige nettverk for gjensidig erfaringsutveksling.


Du får fleksibel og rask språkopplæring hos Lingu. Har du noen spørsmål? Chat med oss da vel!