Tilbake

Siste nytt om fedrekvoten

Nye regler for foreldrepenger

I Norge får familier med små barn mye pengestøtte fra myndighetene. Blant annet kan foreldrene ta fri fra jobb i til sammen ett år, med full betaling! Nå kommer det nye regler for hvordan mor og far skal dele på "ferieukene".

Siste nytt om fedrekvoten - Nye regler for foreldrepenger

Når man får barn i Norge, kan mor og far dele på å ­ta seg fri det første året etter fødselen. Hvis begge foreldrene jobber, kan de velge å ta fri fra jobben et helt år med så godt som full lønn! ­­­Det er nettopp kommet nye regler for foreldrepenger i Norge. En høyere andel friuker for pappa'en er blant de nye reglene.  Det er viktig å huske på at for å få full utbetaling av foreldrepenger må BEGGE foreldrene jobbe!


Hva er foreldrepenger?
Foreldrepenger er støtte fra det offentlige istedenfor inntekt fra arbeid mens foreldrene passer baby'en.
Dette er en ordning som finnes i mange land, men Norge har en av de beste, mest generøse ordningene i verden. 

 

Krav til inntekt
Du må ha hatt inntekt 6 av de 10 siste mnd. (Inntekt kan være mer enn lønn, det kan også f.eks være penger fra NAV).
Inntekten må ha vært minst 48 441 kr i året , noe som tilsvarer ½ G.
Og sist, men ikke minst; du må være medlem av folketrygden.

 

Når må du søke?
Mor søker ved 26. svangeskapsuke ( 6 uker etter fødselen ) eller senere. Far eller medmor skal søke ETTER at barnet er født. 

Periodene
Gode nyheter! Systemet er veldig fleksibelt!  Du kan «ta ut» (få) pengene sammenhengende, eller i perioder, og du kan kombinere permisjon med arbeid og ferie. Du må bare passe på å ta ut foreldrepengene før barnet ditt er fylt tre år, eller du får et nytt barn.

100 eller 80% 
Det er vanlig å få utbetalt 100% i 49 uker (mor får i tillegg 3 uker ved fødselen). Men man kan også velge å være borte lenger og få 80% av lønnen i 59 uker (Mor får de tre tilleggsukene også her.) Den totale utbetalingen blir høyest ved 100% og 49 uker.

De nye kvotene
Fra og med 1. mars blir de nye kvotene som følger:

Mødrekvoten (mammaperm): 15 uker ved 100%, 19 uker ved 80%

Fedrekvoten (pappaperm): 15 uker ved 100%, 19 uker ved 80%

Med andre ord: Disse kvotene MÅ brukes, ellers «mister» man disse ukene.

Fellesperiode: Resten av tiden kan deles slik foreldrene ønsker; dvs. 16 uker ved 100% eller 18 uker ved 80% utbetaling

Hvis du ikke jobber 
Hvis du ikke har hatt inntekt som gir deg rett til foreldrepenger, kan du få engangsstøtte. Vanligvis er det to krav du må oppfylle:
1) Du må være moren til barnet. 2) Du må bo i Norge og være medlem av Folketrygden.

Engangsstøtten er nylig endret – den ble oppjustert til: 83 140 kroner – skattefritt.

Adopsjon
Reglene for adoptivforeldre er nokså lik som for biologiske foreldre. Det er mulig for de som adopterer å få både foreldrepenger og engangsstøtte.

Les mer om foreldrepenger her.

Takk for at du leser Norskbloggen !

Har du lyst til å lære mer norsk?

Meld deg på i dag og lær norsk på nettet med vårt spillbaserte språkkurs «Samanehs reise», fra nybegynnernivå til flytende nivå!

399 kr per måned

Se våre kurs

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
29. jan 2019

Kommentarer