Volver

Bra miljø på jobben

Litt om arbeidsmiljøloven

I anledning 1.mai - arbeidernes dag - bringer Norskbloggen denne posten om arbeidsmiljøet. Miljøet på arbeidsplassen er viktig, både for deg som jobber i en bedrift og deg som driver eller eier bedriften. I Norge har vi nokså strenge regler for arbeidsmiljøet. Her får du vite litt mer om dem...

Bra miljø på jobben - Litt om arbeidsmiljøloven

Hva inneholder loven?

Arbeidsmiljøloven, eller Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
har som mål å sikre en trygg og meningsfylt arbeidsplass. 

Loven inneholder bla. bestemmelser om ansettelse og permittering eller oppsigelse, arbeidstid, rett til permisjon, vern mot diskriminering og krav til arbeidsplassen. Loven gir også regler for barn og unges arbeid, og for hvilke plikter partene i arbeidslivet har, hvordan loven blir håndhevet og hva som kan bli straffen for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Hele loven kan du lese her, og på engelsk her.

Arbeidstilsynet

Det offentlige har ulike “tilsyn”, eller “vakthundorganisasjoner”,  som passer på at loven blir fulgt.
For Arbeidsmiljøloven er det Arbeidstilsynet som følger med på om loven blir fulgt. Du kan melde fra til Arbeidstilsynet dersom du mener at Arbeidsmiljøloven ikke følges der du jobber.

Hvis du er i tvil, kan du utforske spørsmålet ditt ved hjelp av den nye Arbeidsmiljøguiden

 

Her er hva loven sier om arbeidsmiljøet - i korte trekk:

Kontrakt, også kalt Arbeidsavtale

Arbeidstagere skal ha en SKRIFTLIG arbeidsavtale.
I Norge er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, men
det er din arbeidsgivers plikt å gi deg en skriftlig kontrakt.
Arbeidstilsynet har en mal (template) for arbeidskontrakt som brukes av mange arbeidsgivere.

Ifølge lovens paragraf 14-6 skal kontrakten inneholde opplysninger om de punktene du ser nedenfor:

Les mer om arbeidsavtalen her.

 

Ansettelse

Kontrakten beskriver begge partene i avtalen, din jobbtittel, arbeidsplassen din, innholdet i arbeidet , når du skal begynne å jobbe og evt. hvor lang prøvetid du har.

 

Lønn

Kontrakten skal beskrive hva du får i lønn og “annen godtgjørelse”, slik som dekning av reise til og fra jobb, forretningsreiser, bruk av bil, telefon, osv. Feriepenger skal også være med i kontrakten. Ofte har du tariffestet lønn, dvs ditt lønnstrinn følger avtaler som er gjort av organisasjonene for arbeidstager/arbeidsgiver innen ditt arbeidsfelt. Hvordan lønnsøkningen skal skje vil også ofte stå i kontrakten, men dette er ikke påbudt.

Vi har ikke noen generell minstelønn i Norge, men i yrker der mange innvandrere jobber, er det allikevel innført en minstelønn. Dette skal forhindre at du får for lav lønn i forhold til dine norske kolleger. Les mer om minstelønn her.
 

Arbeidstid

Kontrakten beskriver når du skal begynne og slutte på jobb hver dag, når du kan ta pauser, om du har fleksitid, hvor mye overtid du må regne med å jobbe, når du har ferie osv. Det finnes klare regler for vikariater og for fast ansettelse.

 

Oppsigelse

Kontrakten din skal beskrive hvordan arbeidsforholdet ditt kan opphøre (slutte). Hvis du ønsker å slutte i jobben, eller sjefen din vil si deg opp, er det klare regler for dette. Oppsigelsen skal alltid være skriftlig.  Les mer om oppsigelse her

 

Miljøet på arbeidsplassen

Loven beskriver hva som er en god arbeidsplass, både med hensyn til lys, luft, støynivå, ergonomiske forhold og ikke minst menneskelige forhold.

Alle bedrifter med mer enn 10 ansatte må ha et verneombud som følger med på arbeidsmiljøet.

Verneombudet, som er en av de ansatte, skal få opplæring i “jobben” som verneombud. De ansatte har gjerne også én eller flere tillitsvalgte som hjelper å kommunisere med bedriftsledelsen og fagforeningene (trade unions)

Arbeidet for godt miljø på arbeidsplassen er mangfoldig, og det finnner svært mye informasjon om dette på nettet.

To gode steder å begynne er :

 

Arbeidstilsynets nettsider

Regjeringens nettsider

 

Dette er kanskje ikke verdens festligste lesning, men det er veldig viktig at du vet dine rettigheter.

Du kan også vurdere å melde deg inn i en fagforening der du bl.a kan få juridisk hjelp ved tvister på arbeidsplassen. Mer om fagforeninger i en senere bloggartikkel.

 

Takk for at du leser Norskbloggen !


 

¿Te gustaría aprender más noruego?

Regístrese hoy y aprenda noruego con nuestro curso de idiomas en línea basado en juegos «Samanehs reise», ¡desde nivel principiante hasta hablante fluido!

NOK 399 per måned

Explorar

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
30. abr 2019

Comentarios