Jobber du i voksenopplæringen eller flyktningtjenesten som fagleder, lærer eller programrådgiver? 

Er dere midt i planlegging av hvilke tilbud man kan supplere med til deltakere i introduksjonsprogrammet i sommermånedene? 

Bli med på dette webinaret og bli kjent med det supplerende og fleksible tilbudet for kommunene. 

 


Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har inngått rammeavtaler med tre godkjente kurstilbydere som skal bistå kommunene med digital norskopplæring. Lingu er utpekt som prioritert leverandør og har foreslått fire konsepter som gir kommunene mulighet til å bestille digitale kurs og læringsressurser som supplement til sitt eget tilbud.

I dette webinaret ønsker vi å presentere et av de fire konseptene - ‘Lett på nett’, et kursprogram som tilbyr fleksible og digitale læringsressurser for interaktiv og engasjerende norskopplæring.

Vår produktsjef, Pia Lorentzen Skjennum, og forretningsutvikler Saira Khursheed  kommer til å presentere programmets plattform, læringsressurser og hvordan dette tilbudet kan brukes for deltakere i sommer som ikke har et tilbud men likevel ønsker å trene på norskferdigheter eller som et supplement til tilbudet hos voksenopplæringen til høsten.

Hovedfokuset blir på hvordan du kan benytte deg av ‘Lett på nett’ som et supplement for å heve norskkunnskapene til deltakerne dine.

I tillegg blir det anledning til en felles faglig diskusjon om undervisningsmetoder som kan utfylle deltakers behov for å få tilpasset opplæring. 

 

Er du nysgjerrig på vårt produkt og ønsker en faglig diskusjon? Ikke gå glipp av dette webinaret!

Vi ser frem til å se deg der!

Vertskap og talere

  • Saira Khursheed

    Business Developer

  • Pia Lorentzen Skjennum

    Produktsjef