Godkjent kurstilbyder

Lingu er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Lingu er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Når deltakeren fullfører kurset får han/hun tilsendt et kursbevis med informasjon om gjennomført timetall på kurset. For å få permanent oppholdstillatelse i Norge kreves dokumentasjon på 250 timer gjennomført norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap, eller bestått Norskprøven med nivå A2.

Kursbeviset er anerkjent av politiet og utlendingsmyndighetene som dokumentasjon i søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Les mer om HK-dir.