Tilbake

Aktivt og passivt ordforråd

Slik kan du utvide ordforrådet ditt i norsk

Når man skal lære seg et nytt språk, er den størst utfordringen for mange rett og slett ordforrådet. En person som har norsk som morsmål har rundt 20 000 ord hun bruker aktivt, og ordforrådet i voksen alder øker med omtrent 1000 ord i året. Heldigvis trenger du ikke så mange ord for å delta i samtaler eller å lese norsk.

Aktivt og passivt ordforråd - Slik kan du utvide ordforrådet ditt i norsk

Aktivt og passivt ordforråd

Vi skiller mellom det aktive og det passive ordforrådet. Det aktive ordforrådet er det vi bruker når vi snakker, mens det passive er ordene vi ikke bruker selv i det daglige, men som vi forstår når vi hører eller leser dem.

Skillet mellom disse to er flytende. Ofte tar vi i bruk nye ord fra det passive ordforrådet, på den annen side glemmer vi også noen ord i dagligtalen.

Det er nødvendig å utvide både det aktive og det passive ordforrådet for å bli "flytende" i norsk. I tillegg til å samtale eller lytte til andre, er det ikke dumt å lese en del norsk.

Eller se en norsk film. Alt dette er gode og effektive strategier for å lære norske ord. Det er også en del andre ting du kan gjøre for å jobbe aktivt med ordforrådet ditt:

 

Stopp opp og marker

Innarbeid en kontrollfunksjon hos deg selv når du leser.

Spør deg selv: forstår jeg alle ordene?

En aktiv måte å arbeide med ordforrådet på er å stoppe opp og markere ordene i teksten som du ikke er sikker på hva betyr.

Del ordene i to rekker: én med ord du tror du vet hva betyr én med ord som er helt nye og ukjente

Test din egen forståelse av ordene i den første rekken.

Slå opp betydningen eller snakk med noen andre om dem. Spør deg selv om hva de helt nye ordene får deg til å tenke på. Hva assosierer du med dem?

Etterpå kan man så slå dem opp. Stemmer noe av det du tenkte? Et lurt tips er å

se etter synonymer til ordene du arbeider med

Kanskje kan du noen av disse alt. Da har får du litt gratis hjelp til å huske ordet.

 

Språklige spill

Det finnes mange artige måter å arbeide med ordforrådet på. Løs et kryssord, spill ordleker, gjør hukommelsesleker eller spill som for eksempel Alias.

Gjør språklæringen gøyal ved å gjøre den til en lek. Dette kan øke motivasjonen og da sitter også ordene bedre.

 

Skriv dagbok på norsk!

Når man skal formulere tanker og følelser på papiret, er det helt naturlig å ta i bruk ord fra det passive ordforrådet. Mest sannsynlig vil du trenge ord som du vanligvis ikke bruker så mye til å beskrive tankene og opplevelsene dine.

Ta deg tid til å tenke over hvordan du best kan formulere det du vil si. Kan du skrive det på forskjellige måter? På denne måten kan du opparbeide et større aktivt ordforråd.

 

Lær ting utenat

Det kan være kjedelig å pugge ord, men å lære ting utenat er en god måte å opparbeide et større ordforråd på. Dette betyr ikke at man må pugge ord for ord.

Lær deg noen norske sanger eller dikt

En annen god måte å arbeide på kan være å gjenfortelle innholdet i tekster du leser til noen andre. Da får du en fin repetisjon av ordene i teksten.

 

Ta ordene i bruk

Til slutt kommer kanskje den aller viktigste jobben.

Du må ta ordene du lærer i aktiv bruk.

Fokuser på noen få ord om gangen og pass på at du inkluderer dem i språket ditt en stund fremover. Både når du snakker med andre og når du skriver.

På denne måten er det større sjanse for at ordene forblir en del av det aktive ordforrådet ditt. Lykke til videre med språklæringen! 


Har du lyst til å lære mer norsk?

Meld deg på i dag og lær norsk på nettet med vårt spillbaserte språkkurs «Samanehs reise», fra nybegynnernivå til flytende nivå!

399 kr per måned

Se våre kurs

Single Player Norwegian course

Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus
21. nov 2017

Kommentarer