2 tilgjengelige kurs

Tilskudd fra IMDi - Norskopplæringsordningen

Lingu forvalter tilskudd fra IMDi gjennom Norskopplæringsordningen. Deltakere som kvalifiserer til opplæringen kan søke her.

Om Norskopplæringsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring. Målsetningen er på sikt å få deltakerne opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk.

Les mer om ordningen på IMDi sine nettsider.

 

Hvordan fungerer det?

Lingu har mottatt et tilskudd fra IMDi og vi kan ta imot et begrenset antall deltakere på utvalgte kurs. Deltakerne søker om «klippekort» ved å fylle ut et søknadsskjema. Vårt kundesenter vil evaluere søknaden og tildele gratis kursplasser verdt kr 10 000 dersom vilkårene for ordningen er oppfylt og vi har ledige kursplasser.

Rammer for ordningen

  • Gjelder kun utvalgte kurs (se nedenfor)
  • Gjelder kun B1-nivå (kurs med mål om å oppnå B1-nivå)
  • Gjelder kun deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring hos sin kommunale voksenopplæring
  • Begrenset antall plasser. Vi deler ut kursplasser til deltakere så lenge beholdningen rekker.

Fast-track Norskprøven B1

Fast-track klasserom Norskprøven B1 er et norskkurs for deg som ta Norskprøven. Kurset er hybrid og kombinerer klasseromsundervisning 2 dager i uken (Oslo og Stavanger) med nettbasert undervisning og e-læring.

Søk her

Les mer om kurset

 

Norsk for helsepersonell B1

Et nettkurs for deg med helsefaglig bakgrunn som ønsker å kvalifisere deg for å jobbe i helsesektoren i Norge. Du lærer de vanligste ord og uttrykk om helse og helsetjenesten i Norge.

Søk her

Les mer om kurset