helsenorsk

Helsenorsk IMDI

Dette kurset er for alle som har utdanning eller arbeidserfaring innenfor helsefeltet, og som ønsker å kvalifisere seg til å jobbe i helsesektoren i Norge. Kurset er også relevant for deg som allerede jobber i Norge, og ønsker å kommunisere bedre på arbeidsplassen. Kurset dekker et bredt spekter av helserelatert vokabular. Det vil også forberede deg til Norskprøven på B1-nivå.

 

Velg ditt nivå

Kursavgift: kr

GRATIS! Betalt av IMDi

Kommende kurs

A1-C1 levels
FREE! Paid by IMDi
Helsenorsk

Mer om kurset:

Dette kurset er for alle som har utdanning eller arbeidserfaring innenfor helsefeltet, og som ønsker å kvalifisere seg til å jobbe i helsesektoren i Norge. Kurset er også relevant for deg som allerede jobber i Norge, og ønsker å kommunisere bedre på arbeidsplassen. Kurset dekker et bredt spekter av helserelatert vokabular. Det vil også forberede deg til Norskprøven på B1-nivå.

Kurset er for deg som:

 • er helsepersonell og jobber eller ønsker å jobbe i helsesektoren i Norge.
 • trenger å bestå Norskprøven på B1-nivå eller høyere
 • trenger å lære norsk for å kunne kommunisere godt med pasientene og kollegene dine
 • ønsker å forbedre skriveferdighetene dine innenfor helserelaterte emner
 • trenger et fleksibelt kurs med rask tilbakemelding

Kursstruktur:

 • Emoji

  Interaktive online-timer

  faste tider, 2 ganger per uke

 • Emoji

  Tilgang til drop-in-timer på nett

  fleksibelt, 5 dager per uke

 • Emoji

  Tilgang til vår digitale læringsplattform

Er dette kurset relevant for permanent oppholdstillatelse?

Ja, timer brukt på dette kurset oppfyller kravene for å søke på permanent oppholdstillatelse. Du kan få godkjent inntil 12 timer pr uke. Sørg for å følge kursplanen og delta jevnlig på alle leksjonene. Hvis du fullfører kurset med påkrevd oppmøte, vil du motta et kursbevis som du senere kan bruke når du skal søke om permanent oppholdstillatelse.

Opptakskrav

 • Du må bestå en digital plasseringstest på A2 nivå.
 • Du må forplikte deg til å oppfylle et ukentlig oppmøtekrav gjennom hele kursperioden.
 • Du må fortelle om din motivasjon for å delta på kurset.
 • Du må fortelle om din motivasjon for å delta på kurset.

Er kurset helt gratis?

Det beste er at kurset er helt gratis for deg som deltaker. Dette er muliggjort takket være støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i Norge, som vil dekke kostnadene for kurset for deg.
For å sikre deg en plass på kurset, må du søke om kursplass.

Emoji

Lykke til!


Søk plass og få kr 10 000 i offentlig tilskudd!

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir tilskudd til deltakere på dette programmet. «Norskopplæringsordningen» skal bidra til at flere får en varig tilknytning til det norske arbeidslivet.

Kurset er for deg som trenger å bestå B1 eller B2 for å kunne jobbe i helsesektoren. eller bestå språkkravene for autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Kvalifiserer du for tilskuddsordningen?

 • Du er en voksen innvandrer til Norge.
 • Du har ingen rettigheter til gratis norskopplæring hos kommunen der hvor du bor.
 • Du er ikke deltaker i annen type norskopplæring med statlig finansiering (f. eks. Kompetansepluss).
 • Du har fullført A2-nivå tidligere og ønsker å oppnå B1 eller B2-nivå.
 • Du har anledning til å fullføre kursprogrammet og delta i minst 80 timer lærerstyrt undervisning på nettet.
Les mer om tilskuddsordningen her

Tilpassede løp for bedrifter

Kursprogrammet er fleksibelt og kan tilpasses din virksomhets unike behov.

Kontakt oss
 • + Fleksibel timeplan
 • + Morsmålsstøtte
 • + Hybrid opplæring på arbeidsplassen og på nett
 • + Tilpasses til aktuelle yrker, som farmasøyter eller sykepleiere

Kombikurs

 • Ubegrenset tilgang til læremidlet «Samanehs reise»

 • Kursinnhold og læringsmål

 • Send inn oppgaver og få tilbakemelding

Du få en fleksibel timeplan med undervisningstimer både morgen og kveld.

Vi arrangerer månedlige webinarer og jobbkaféer for deltakerne på tvers av alle helserelaterte språkkurs, hvor vi inviterer gjester fra helsesektoren til å snakke om ulike temaer fra bransjen. I tillegg til språkopplæringen vil du også bli kjent med norsk helsesektor og arbeidsmarked.

Selenas anatomi

Hva er Selenas anatomi?

Selenas anatomi er er en digital læringsressurs i helsenorsk som gir trening i arbeidsspråket og språksituasjoner fra helsevesenet. Læringsressursen bygger på en fortelling om en spansk sykepleier, Selena, og den italienske farmasøyten Mario. De er begge nyansatte ved et sykehus i Oslo.

Læringsressursen er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner fra helsesektoren.

Les mer

 

Ofte stilte spørsmål