helsenorsk

Norsk for helsepersonell B2

Dette nettkurset er for deg med helsefaglig bakgrunn som ønsker å kvalifisere deg for å jobbe i yrker hvor det kreves B2-ferdigheter i norsk, eller deg som søker autorisasjon fra Helsedirektoratet og ønsker å bestå B2-prøven. Prøven leder fram mot Norskprøven B2-nivå.

 

Velg ditt nivå

Kursavgift: 9 980 kr

GRATIS! Betalt av IMDi

Kommende kurs

 

Helsenorsk er et nettbasert kurs i norsk som tar opp et vidt spekter av emner innen helse. Kurset passer for voksne innvandrere med helsefaglig bakgrunn eller unge som ønsker å kvalifisere seg for å jobbe i helsesektoren i Norge. 

To ganger i uka har du sanntidsundervisning på nett med en lærer i en gruppe med andre deltakere med helsefaglig bakgrunn. Timeplanen er fleksibel. Dette betyr at du kan velge å delta på timene om morgenen eller om ettermiddagen.

I løpet av kursperioden vil du gå gjennom nettleksjoner som inneholder fagrelevante tekster og oppgaver i innholdsforståelse, ordforståelse og grammatikk. Alle tekstene i leksjonene har lyd med pauseknapp, og mange ord og uttrykk er forklart. Videre vil kurset gi deg ord og uttrykk du trenger for å kommunisere i ulike situasjoner på arbeidsplassen. Lese- og lytteforståelse, ordforståelse, grammatikk og uttale vektlegges i kurset.

 

Læringsmål for kurset

Målet med kurset er å gi deg innføring i sentrale helsefaglige temaer som

 • Eldreomsorg
 • Kosthold
 • Sykdom
 • Alternativ behandling
 • Etikk og kommunikasjon
 • Helsetjenester i Norge
 • Psykisk helse
 • Pasientrettigheter
 • Ulike yrkesgrupper i helsektoren

Søk plass og få kr 10 000 i offentlig tilskudd!

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir tilskudd til deltakere på dette programmet. «Norskopplæringsordningen» skal bidra til at flere får en varig tilknytning til det norske arbeidslivet.

Kurset er for deg som trenger å bestå B1 eller B2 for å kunne jobbe i helsesektoren. eller bestå språkkravene for autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Kvalifiserer du for tilskuddsordningen?

 • Du er en voksen innvandrer til Norge.
 • Du har ingen rettigheter til gratis norskopplæring hos kommunen der hvor du bor.
 • Du er ikke deltaker i annen type norskopplæring med statlig finansiering (f. eks. Kompetansepluss).
 • Du har fullført A2-nivå tidligere og ønsker å oppnå B1 eller B2-nivå.
 • Du har anledning til å fullføre kursprogrammet og delta i minst 80 timer lærerstyrt undervisning på nettet.
Les mer om tilskuddsordningen her

Tilpassede løp for bedrifter

Kursprogrammet er fleksibelt og kan tilpasses din virksomhets unike behov.

Kontakt oss
 • + Fleksibel timeplan
 • + Morsmålsstøtte
 • + Hybrid opplæring på arbeidsplassen og på nett
 • + Tilpasses til aktuelle yrker, som farmasøyter eller sykepleiere

Kombikurs

 • Ubegrenset tilgang til læremidlet «Samanehs reise»

 • Kursinnhold og læringsmål

 • Send inn oppgaver og få tilbakemelding

Du få en fleksibel timeplan med undervisningstimer både morgen og kveld.

Vi arrangerer månedlige webinarer og jobbkaféer for deltakerne på tvers av alle helserelaterte språkkurs, hvor vi inviterer gjester fra helsesektoren til å snakke om ulike temaer fra bransjen. I tillegg til språkopplæringen vil du også bli kjent med norsk helsesektor og arbeidsmarked.

Selenas anatomi

Hva er Selenas anatomi?

Selenas anatomi er er en digital læringsressurs i helsenorsk som gir trening i arbeidsspråket og språksituasjoner fra helsevesenet. Læringsressursen bygger på en fortelling om en spansk sykepleier, Selena, og den italienske farmasøyten Mario. De er begge nyansatte ved et sykehus i Oslo.

Læringsressursen er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner fra helsesektoren.

Les mer

 

Ofte stilte spørsmål