helsenorsk

Norsk for helsepersonell B2

Dette nettkurset er for deg med helsefaglig bakgrunn som ønsker å kvalifisere deg til å jobbe i yrker hvor det kreves B2-ferdigheter i norsk, eller som søker autorisasjon fra Helsedirektoratet og trenger å bestå B2-prøven. Prøven leder fram mot Norskprøven B2-nivå.

 

Velg ditt nivå

Kursavgift: 9 980 kr

Kommende kurs

 

Helsenorsk er et nettbasert kurs i norsk som dekker et bredt spekter av emner innen helse. Kurset passer for unge og voksne innvandrere med helsefaglig bakgrunn eller som ønsker å kvalifisere seg for å jobbe i helsesektoren i Norge. 

To ganger i uken har du undervisning på nett med en lærer sammen med andre deltakere. Timeplanen er fleksibel, som betyr at du kan velge å ha undervisning om morgenen eller om ettermiddagen.

I løpet av kursperioden vil du gå gjennom nettleksjoner som inneholder fagrelevante tekster, og oppgaver i innholdsforståelse, ordforståelse og grammatikk. Alle tekstene i leksjonene har tilhørende lyd med pauseknapp og forklaringer av relevante ord og uttrykk. Videre vil kurset lære deg ord og uttrykk du trenger for å kommunisere i ulike situasjoner på arbeidsplassen. Lese- og lytteforståelse, ordforståelse, grammatikk og uttale vektlegges i kurset.

 

Læringsmål for kurset

Målet med kurset er å gi deg innføring i sentrale helsefaglige temaer som:

 • Eldreomsorg
 • Kosthold
 • Sykdom
 • Alternativ behandling
 • Etikk og kommunikasjon
 • Helsetjenester i Norge
 • Psykisk helse
 • Pasientrettigheter
 • Ulike yrkesgrupper i helsektoren

Tilpassede løp for bedrifter

Kursprogrammet er fleksibelt og kan tilpasses din virksomhets unike behov.

Kontakt oss
 • + Fleksibel timeplan
 • + Morsmålsstøtte
 • + Hybrid opplæring på arbeidsplassen og på nett
 • + Tilpasses til aktuelle yrker, som farmasøyter eller sykepleiere

Kombikurs

 • Ubegrenset tilgang til læremidlet «Samanehs reise»

 • Kursinnhold og læringsmål

 • Send inn oppgaver og få tilbakemelding

Du få en fleksibel timeplan med undervisningstimer både morgen og kveld.

Vi arrangerer månedlige webinarer og jobbkaféer for deltakerne på tvers av alle helserelaterte språkkurs, hvor vi inviterer gjester fra helsesektoren til å snakke om ulike temaer fra bransjen. I tillegg til språkopplæringen vil du også bli kjent med norsk helsesektor og arbeidsmarked.

Selenas anatomi

Hva er Selenas anatomi?

Selenas anatomi er er en digital læringsressurs i helsenorsk som gir trening i arbeidsspråket og språksituasjoner fra helsevesenet. Læringsressursen bygger på en fortelling om en spansk sykepleier, Selena, og den italienske farmasøyten Mario. De er begge nyansatte ved et sykehus i Oslo.

Læringsressursen er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner fra helsesektoren.

Les mer

 

Ofte stilte spørsmål