4 tilgjengelige kurs

Norskkurs i Oslo

Våre norskkurs gir deltakerne solide og praktiske språkferdigheter i norsk slik at de kan bidra aktivt i arbeidslivet og inkluderes i sosiale sammenhenger!

Velkommen til vårt kurssenter i Oslo!

Våre norskkurs er designet for å gi deltakere størst mulig grad av fleksibilitet og samtidig gjøre opplæringen så effektiv som mulig. Kursene har en intensiv læringskurve (spor 3) og passer bra for deg som har høyere utdanning og gjerne har lært et fremmedspråk tidligere.

Vi utvider dine karrieremuligheter ved å gi deg solide og praktiske kommunikasjonsferdigheter i norsk!

  • Våre norskkurs holdes i små grupper på 6 til 15 deltakere
  • Du får en kursholder som inspirerer og engasjerer 
  • Du kan velge mellom kurs på dagtid og kveldstid, og om du vil studere på nett eller i klasserommet
  • Du får tilgang til det beste nettbaserte læringsverktøyet i norsk for voksne
  • Vi er godkjent av Kompetanse Norge som kurstilbyder for voksne innvandrere

Kursavgift: Fra kr 2290 per måned

Kurssted: Lingu Oslo, Rådhusgata 20, Oslo 

 

Kursmateriell

Lingu benytter seg av sine egne digitale læreverk og ressurser. Du trenger ikke kjøpe noe tillegsmateriell, og våre læreverk er inkludert i prisen.

 

Godkjent av norske utlendingsmyndigheter

Lingu er godkjent av Kompetanse Norge (tidl. Vox).
Både den nettbaserte opplæringen og klasseromsundervisningen følger den offisielle læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette betyr at alle timer du deltar på leksjoner eller jobber på nettkurset logges.
Kursbeviset ditt vil da selvsagt kunne benyttes som dokumentasjon ved søknad om permanent oppholdstillatelse i Norge eller norsk statsborgerskap.

 

Ukentlig språkkafé

Vi arrangerer ukentlig en populær og GRATIS språkkafé. Kom og bli med du også!

Å delta på språkkafé gir deg muligheten til å snakke norsk i et uformelt og engasjerende miljø. Du vil også få god info om de pågående og kommende norskkursene våre. Følg oss på Facebook for informasjon og påminnelser om neste arrangement. 

 

Norskkurs i Oslo – kursoversikt

Du finner informasjon om kommende kurs på denne siden. Vi publiserer timeplanen et par måneder før oppstart. Vi har kontinuerlig opptak.

Startdatoene under er kun anbefalte startdatoer for nye deltakere på laveste nivå (A1).

 

Velkommen til oss i Oslo!